بهترین سایت خرید پروژه، تحقیق و مقاله آماده

فروشگاه جامع خرید پروژه و مقاله آماده دانشجویی

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1268
  • بازدید دیروز : 1705
  • بازدید کل : 889443

آمار بازدید سایت

پیوند ها

تاثير شرايط اقليمي بر كشت برنج در منطقه ميانه موردي (آچاچي و ممان) - 215 صفحه فایل ورد Word


تاثير شرايط اقليمي بر كشت برنج در منطقه ميانه موردي (آچاچي و ممان) - 215 صفحه فایل ورد Word

تاثير شرايط اقليمي بر كشت برنج در شهرستان ميانه

مطالعه موردي روستاهاي آچاچي – ممان

 

امروزه بزرگترين مشكل در اقليم شناسي كشاورزي،‌اثر عناصر آب و هوايي بر محصول است. رشد گياه به تمام عواملي بستگي دارد كه در محيط زيست اعمال مي شوند. هيچ مطلوبيت ساده اي براي هر يك از عوامل وجود ندارد كه بدون توجه به وضعيت ديگر عوامل توجيه شود. تمام محصولات كشاورزي در اين مساله كه به طور طبيعي رشد نكنند داراي حدود آستانه طبيعي معيني از عناصر آب و هوايي هستند، ولي پرورش و انتخاب تدريجي اين آستانه ها براي بسياري از محصولات مانند: گندم، جو، برنج، ذرت و … قابل ملاحظه و دسترسي است. يعني روش هاي مورد استفاده كشت گاهي در ارائه تغيير قابل ملاحظه در ميكروكليما نقش مهمي را ايفا مي كند.
انسان بر خلاف جانوران و گياهان سعي نموده است محيط اطراف خود را بشناسد و سپس به نفع خود ان را تغيير دهد و بعبارت ديگر بر محيط آب و هوايي پيرامون خود احاطه يابد. همين انسان مجبور بوده است براي تهيه غذا، خوراك، پوشاك و بهداشت از طريق كشاورزي اقدام نمايد و به همين جهت است از بدو تاريخ و هم اكنون نيز ثبات و پيشرفت ملل بستگي موثر و مستقيم نسبتت به توسعه و ترقي در توليدات كشاورزي آنها دارد .
با بررسي و آناليز عوامل اقليمي مطابق با تغييرات زماني و مكاني نه تنها در بخش زراعي، باغباني و دامپروري و امور زيربنايي مي توان به اقدامات بسيار اساسي مبادرت نمود، بلكه مي توان با استفاده از كاربريهاي ثانويه عوامل اقليمي از پتانسيل هاي منابع طبيعي نيز به نحو احسن بهره گيري كرد.
گرچه نمي توان ادعا كرد كه از اولين خاستگاههاي كشت محصول برنج، كشور ما ايران بوده است، اما اين پذيرفتني است كه در اين خطه نيز هزاران سال است اين محصول مورد توجه اقوام وگروههاي انساني ساكن در آن بوده و گونه هاي سازگار با پارامترهاي محيطي و آب و هوايي خاص هر منطقه مورد استفاده قرار مي گرفته و هم اكنون نيز روزبروز توسعه مي يابد. در منطقه آذربايجان نيز فقط در بخشي از آن در جنوب شرقي منطقه ميانه برنج كشت مي شود. بطوري كه امروزه سطح زير كشت اين محصول در حدود 6-5 هزار هكتار مي باشد.
كشت محصول برنج در بيش از 50 روستاي منطقه ميانه اهميت وافري به اين خطه بخشيده است و با عنايت به اينكه برنج در تغذيه مردم منطقه نقش بسيار مهمي دارد، بطوريكه در اكثريت خانواده ها غذاي يك وعده از سه وعده تغذيه روزانه را برنج تشكيل مي دهد و همچنين نوع يا واريته هايي كه در اين منطقه استحصال مي شوند از لحاظ كيفيت در مرغوبيت، ارزش غذايي، پخت، تجارت و … مي‌توانند مورد توجه قرار گيرند، بنده را بر آن داشت تا آنجايي كه توان علمي و امكانات موجود و … اجازه مي دهند، نقش عوامل اقليمي را در چگونگي كشت و توليد اين محصول در منطقه سكونتي را مورد بررسي قرار دهم. اميدوارم كه ويژگيهاي ديگر مربوطه نيز از ناحيه متخصصان مربوطه مورد بررسي قرار گرفته و با اجماع و تحليل مجموعه مطالعات بتوان يك چشم انداز مطمئن و ارزشمندي را در فراسوي توسعه كشت محصول برنج درمنطقه ميانه فراهم آيد.

2-1- طرح مساله و اهداف موضوع مورد مطالعه
هدف از اين مطالعه حصول اطلاعات لازم و استفاده عمومي از داده هاي هواشناسي درارتباط با برنامه ريزيهاي كشاورزي و احياناً پروژه هاي توسعه كشاورزي است. مخصوصاً توليد و كشت محصول برنج در منطقه ميانه مي باشد كه داراي ايستگاه هواشناسي سينوپتيك است. همه مي‌دانيم كه شكست يا توفيق در فعاليتهاي كشاورزي وابستگي عميقي به عوامل متعدد از جمله ساختمان ژنتيكي و شرايط محيطي از قبيل خاك و آب و هوا بستگي دارد. در صورتيكه بتوان به اين عوامل در صورت كلي شناخت يافت، بي گمان توليد محصول از نقطه نظر كيفي و كمي افزايش مي يابد و بر عكس عدم توجه، منجر به شكست گرديده و خسارات مالي و اتلاف نيروي انساني و تكنولوژيكي را بدنبال خواهد داشت.
بي گمان يكي از عواملي كه باعث اختلاف در ميزان عملكرد محصولات كشاورزي در مناطق مختلف مي گردد، عوامل اگروكليماتيكي است. در يك برنامه‌ريزي منسجم و اصولي در بخش مديريت زمين و محصول، انتخاب سيستم زراعي، احتياجات زيربنائي و … درنظر گرفته مي شود. دراينجا لازم به ذكر است براي آنكه بتوان از رژيم اقليمي حداكثر بهره وري اقتصادي را به دست آورد، لازم است قبل از هر گونه برنامه ريزي ميزان تابش، تبخير، تعرق و دامنه تغييرات روزانه دما، توازن آب و ديگر عوامل اقليمي را در نظر گرفت. براي دستيابي به اين مقاصد سعي شده است با محاسبه آمار و داده‌هاي 29 ساله در منطقه ميانه (آچاچي – ممان) بتوان يك رژيم اقليمي را مشخص نمود و با توجه به نوع اقليم غالب بتوان گياهاني را كشت نمود كه داراي حداكثر سود اقتصادي هستند، از جمله محصول برنج.
از طرف ديگر نقشي كه اين محصول در تغذيه مردم منطقه ايفا مي‌نمايد، تا جائيكه بعد از گندم مهمترين قلم غذايي مصرفي مي‌باشدو به لحاظ رشد روزافزون جمعيت منطقه اهميت آن بطور مداوم در سبد تغذيه مردم افزايش مي‌يابد. بنابراين افزايش كمي و كيفي توليد اين محصول بايد به دقت مورد توجه مسئولين در سطح ملي، استاني، منطقه‌اي و … قرار بگيرد.
براي افزايش توليد علاوه بر عوامل و عناصر اقليمي، اكولوژيكي، خاك و … روشهاي فني و مهندسيب و … نيز بسيار مهم است كه در نظر گرفته شود. چنانچه كليهپ پارامترهاي طبيعي وقتي در يك چارچوب آگاهانه و تحت مديريتي كارآمد درهم تلفيق شوند، بطوري كه برآيند آنها اتخاذ شيوه‌اي مطلوب و سازگار جهت كشت بهينه اين محصول باشد، نتيجه‌ي تمامي مساعي، هزينه‌ها و … مثمرثمر خواهد بود.
با توجه به اراده‌اي كه مديريت محترم كشاورزي شهرستان ميانه براي ترويج مسائل بهزراعي مثل تهيه بذر مناسب برنج، استفاده از سموم و كودهاي شيمايي، استفاده از روشهاي مكانيزه در مراحل توليد، كاشت، داشت و برداشت و … از خود نشان داده و برنامه‌كاري را بر اين مبنا تنظيم نموده‌اند، از جمله مواردي بود كه لزوم پرداختن به اين مساله را تقويت مي‌نمود و مرا برآن داشت تا با توجه به نوع گرايش و پيوندي كه كشت اين محصول با رشته تحصيلي بنده داشت، بخشي از نيازهاي اوليه اقليمي محصول برنج را با عنايت به ويژگي‌هاي جوي منطقه حل كرده باشيم.

3-1- سابقه و پيشينه تحقيق:
منطقه ميانه (آچاچي – ممان) در مجموع با داشتن 1250 هكتار شاليزار در استان مقام اول را در بين ساير شهرستانها به خود اختصاص داده است و قرنهايست كه اين محصول با توجه به سازگاري آن با شرايط اقليمي در منطقه كشت مي‌شود. زراعت اين محصول در طول تاريخ اين خطه در حاشيه رودخانه‌هاي پرآب و دائمي جائيكه سرشار از رسوبات حاصلخيز و آبرفتهاي غني مي‌باشد، صورت گرفته و هم‌اكنون نيز منطبق با همان موقعيت‌هاي ديرين صورت مي‌گيرد. در آثار متقدمين، ويژگي‌هاي طبيعي و انساني منطقه ميانه مكرراً مورد تفحص و تدقيق قرار گرفته است. اين مطلب از ميان نوشته‌هايي چون: «كتاب البلدان ابن يعقوبي، بلاذري، اصطخري، ابن حقول بغدادي، معلوم مي‌شود كه در همه‌ي آنها به عمارن و كشاورزي منطقه ميانه و كشت انواع فلات و حبوبات از جمله گندم، جو، برنج و … اشاراتي شده است.»
« بنا به نوشته حمدا… مستوفي اين شهر در اثر حملات مغلو يكبار بطور كلي ويران شده و در ادوار بعدي دوباره رو به آباداني گذاشته است و اين منطقه گاهي ميانج و گاهي هم گرمرود ناميده شده است.»
از اين مطلب چنين استنباط مي‌شود كه وجو.د رودهايي مانند گرمرود كه امروزه هم اكثر مناطق كشت برنج در ملتقاي اين رودخانه با رودخانه قزل‌اوزن وجود دارد، موجبات توسعه كشاورزي و كشت انواع محصولات در اين مناطق ويراتن شده (از جمله برنج بر حسب شرايط مناسب طبيعي) گرديده و به مررو با افزايش و بهبود وضعيت تغذيه (امنيت غذايي) اوضاع اجتماعي، عمراني و … هم بهبود يافته است. كمااينكه مناطق آچاچي و ممان نيز درست جلگه‌هاي ساحل اين رودخانه‌ها (گرمرود، قرانقو، قزل‌اوزن و… ) قرار گرفته‌اند.

 

فهرست مطالب:

فصل اول چهارچوب تحقیق
مقدمه
طرح مساله و اهداف موضوع مورد مطالعه
سابقه و پیشینه تحقیق
سئوالات اساسی تحقیق
انگیزه و علت گزینش منطقه
محدوده‌ی تحقیق
روش تحقیق
مشکلات و محدودیتهای تحقیق
فصل دوم کلیات طبیعی شهرستان میانه (آچاچی – ممان)
موقعیت جغرافیایی
موقعیت ریاضی
حدود جغرافیایی
پیوندهای طبیعی منطقه با مناطق دیگر یا موقعیت نسبی
ویژگیهای زمین شناسی منطقه
توپوگرافی و ژئومورفولوژی منطقه میانه (آچاچی – ممان)
خاکشناسی منطقه
واحدهای ژنومورفولوژیکی مهم
رشته کوه بزقوش
رشته کوه قافلانکوه
رشته کوه میدان داغی
هیدرولوژی
آبهای زیرزمینی
تراکم و فرم شبکه آبراهه ها
شبکه آبهای جاری
رودخانه قزل اوزن
رودخانه آی دوغموش
رودخانه قرانقو
میانه رود (شهر چایی)
رودخانه گرم رود
روخانه قوری چای (خشک رود)
رودخانه آق چای
رودخانه بلانق
رودخانه ترکمن چای
کلیات آب و هوای منطقه
عوامل طبیعی حاکم بر اقلیم منطقه
عرض جغرافیایی
توده های هوایی
تاثیر اقلیمی ناهمواریهای منطقه
فاصله از دریا
محصولات مهم کشاورزی و سطح زیر کشت آنها
پوشش گیاهی منطقه
فصل سوم کلیاتی در رابطه با محصول برنج
سابقه کشت برنج در دنیا و ایران
سابقه کشت برنج در منطقه میانه (آچاچی – ممان)
اهمیت اقتصادی برنج در تغذیه مردم
اهمیت غذایی محصول برنج
مناطق کشت برنج در دنیا و ایران
ارقام مهم برنج در دنیا و ایران
ویژیگی های گیاه شناسی برنج و مراحل رشد آن
خصوصیات اکولوژیکی (محیطی) برنج
نیازهای حرارتی برنج
نیازهای نوری برنج
نیاز برنج به رطوبت
مقاومت برنج در برابر میزان شوری
خاک مورد نیاز برنج
نیاز فتوپریودیسمی برنج
نیازهای آب و هوایی برنج (شرایط اقلیمی)
روشهای مختلف کشت برنج
شرایط انتخاب بذر و مراحل تهیه آن برای کاشت
خزانه و شرایط آن
نشاء کاری برنج
عملیات مربوط به داشت و برداشت برنج
فاصله ردیفهای کاشت و تناسب تراکم گیاهی
علفهای هرز در مزارع برنج
روشهای مبارزه با علفهای هرز در مزارع برنج
مبارزه با جلبکها
آفات و امراض مهم برنج با تاکید بر ایران
نتیجه‌گیری
فصل چهارم بررسی عناصر اقلیمی
مقدمه
دما
بررسی پارامترهای اقلیمی دما در منطقه آچاچی – ممان
بررسی پدیده یخبندان درمنطقه
دمای موثر شبانه و روزانه در منطقه
تابش خورشیدی و ساعات آفتابی منطقه
محاسبه بری بودن منطقه
بارش
محاسبه میانگین متحرک بارندگی سالانه در منطقه
ضریب تغییر پذیری بارندگی در منطقه
انحراف بارندگی در منطقه
انحراف بارندگی ماهیانه در منطقه
احتمال وقوع بارندگیها و سالهای خشک، تر و دوره برگشت آنها
احتمال وقوع بارندگی ماهیانه و دوره برگشت آنها
دوره برگشت ترسالی و خشکسالی
رطوبت نسبی در منطقه
تبخیر و تعرق در منطقه
محاسبه تبخر و تعرق بروش تورنت وایت
محاسبه تبخیر و تعرق بروش بلینی کریدل
تعیین اقلیم منطقه
روش تقسیم بندی کوپن در تعیین اقلیم منطقه
تعیین اقلیم منطقه بروش دمارتن
تعیین اقلیم منطقه بروش آمبرژه
تعیین اقلیم منطقه بروش تورنت وایت
باد
شرح گلبادهای منطقه
نتیجه‌گیری
فصل پنجم تاثیر آب و هوا بر کشت برنج در منطقه میانه (آچاچی – ممان)
مقدمه
تولید محصول برنج در منطقه
دما و تاثیر آن بر کشت برنج
اثر دمای موثر شبانه بر کشت برنج در منطقه
اثر پدیده یخبندان بر کشت برنج در منطقه
اثر فتوپریودیسم بر کشت برنج در منطقه
اثر رطوبت نسبی بر کشت برنج در منطقه
اثر عامل بارش بر کشت برنج در منطقه
اثر باد بر کشت برنج در منطقه
تولید و نشاء در منطقه
امکان رشد رتون یا پنجه های مجدد در منطقه
نتیجه‌گیری
پیشنهادات
نتیجه‌گیری کلی و نهایی
منابع و مآخذ

فهرست جداول و نمودارها
جدول شماره ۱-۲ مجموع آبهای سطحی
جدول شماره ۲-۲ تعداد قنوات میانه
جدول شماره ۳-۲ تعداد چشمه های میانه
جدول شماره ۴-۲ تعداد چاههای میانه
جدول شماره ۵-۲ اراضی زیر کشت منطقه
جدول شماره ۶-۲ انواع پوشش گیاهی منطقه
جدول شماره ۱-۳ ارزش غذایی محصول برنج
جدول شماره ۲-۳ سطح زیر کشت و عملکرد برنج در نقاط مختلف دنیا
جدول شماره ۳-۳ مناطق زیر کشت برنج و میزان تولید در ایران
جدول شماره ۴-۳ خصوصیات واریته های متفاوت بدنج
جدول شماره ۵-۳ خصوصیات زیرگونه های مهم برنج
جدول شماره ۶-۳ مراحل مختلف رشد برنج وزمان آن
جدول شماره ۷-۳ نیاز حرارتی برنج در مراحل متفاوترشد
جدول شماره ۸-۳ انواع خاکهای مورد نیاز کشت برنج
جدول شماره ۹-۳ مشکلات ویژه خاک برای برنج
جدول شماره ۱۰-۳ میزان اسدیته خاک برای کشت برنج
جدول شماره ۱۱-۳ انواع طبقات خاک برای کشت برنج
جدول شماره ۱۲-۳ انواع برنج از لحاظ زمان رسیدگی
جدول شماره ۱۳-۳ مهمترین وشایعترین علفهای هرز مزارع برنج
جدول شماره ۱۴-۳ مبارزه با انواع علفهای هرز
جدول شماره ۱۵-۳ انواع آفتهای محصول برنج
جدول شماره ۱۶-۳ انواع بیماریهای بذرزا یا بیماریهای شالی
جدول شماره ۱-۴ میانگین درجه حرارت ماهیانه و سالیانه
جدول شماره ۲-۴ میانگین حداکثر و میانگین حداقل
جدول شماره ۳-۴ حداکثر میانگین مطلق و میانگین حداقل مطلق
جدول شماره ۴-۴ توزیع فصلی دما در منطقه
جدول شماره ۵-۴ میانگین تعداد روزهای یخبندان ماهیانه
جدول شماره ۶-۴ دمای موثر روزانه و شبانه
جدول شماره ۷-۴ تاثیر طیفهای گوناگون نور خورشید بر گیاهان
جدول شماره ۸-۴ میانگین ساعات آفتابی منطقه
جدول شماره ۹-۴ میانگین حداکثر و حداقل دمای، حداکثر و حداقل مطلق، ماهیانه دمای موثر روزانه و شبانه، یخبندان، ساعات آفتابی
جدول شماره ۱۰-۴ انواع بارندگی از لحاظ شدت
جدول شماره ۱۱-۴ درصد نزولات ماهیانه و فصلی منطقه
جدول شماره ۱۲-۴ نیمه متوسط میانگین متحرک ۱۰ و ۲۰ ساله بارندگی
جدول شماره ۱۳-۴ متغیرها، مقادیر مطلق بارندگی ماهیانه، انحراف متوسط، انحراف معیار و غزه Z
جدول شماره ۴-۴ فراوانی وقوع و دوره بازگشت بارندگی
جدول شماره ۱۵-۴ میانگین ماهانه بارندگی، انحراف معیار، ضریب تغییر پذیری، احتمال ریزش به درصد و دوره برگشت.
جدول شماره ۱۶-۴ محاسبه دوره های برگشت خشکسالی و ترسالی در منطقه
جدول شماره ۱۷-۴ میانگین، نمره Z و انحراف معیار به تفکیک ماهها
جدول شماره ۱۸-۴ میانگین رطوبت نسبی در منطقه
جدول شماره ۱۹-۴ ضریب حرارتی ماهیانه و سالیانه بروش تورنت وایت
جدول شماره ۲۰-۴ تبخیر و تعرض اصلاح شله و اصلاح نشده بروش تورنت وایت
جدول شماره ۲۱-۴ جدول ضریب P برای استفاده در روش بلینی کردیل
جدول شماره ۲۲-۴ خصوصیات کلی ۵ گروه اقلیمی کوپن
جدول شماره ۲۳-۴ نواحی مختلف اب و هوایی جهان بر اساس روش کوپن
جدول شماره ۲۴-۴ میانگین دما و بارش ماهیانه و سالیانه
جدول شماره ۲۵-۴ تقسیم بندی اقلیمی بروش دمارتن
جدول شماره ۲۶-۴ تعیین اقلیم منطقه بروش آمبرژه
جدول شماره ۲۷-۴ تیپ های اقلیمی تورنت وایت
جدول شماره ۲۸-۴ تیپ های اقلیمی بر اساس کارائی حرارتی بروش تورنت وایت
جدول شماره ۲۹-۴ تیپ های اقلیمی بر اساس کفایت رطوبتی فصلی
جدول شماره ۳۰-۴ تیپ های اقلیمی بر اساس تراکم تابستانی کارایی حرارتی
جدول شماره ۳۱-۴ تبدیل واحدهای سرعت باد به یکدیگر
جدول شماره ۳۲-۴ بادهای منطقه میانه (آچاچی – ممان)
جدول شماره ۱-۵ ارقام برنج کشت شده در منطقه میانه
جدول شماره ۲-۵ توزیع میانگین ماهیانه، فصلی، حداقل، حداکثر و مطلق دما
جدول شماره ۳-۵ میانگین دمای ماهیانه، سالیانه، حداقل، حداکثر و مطلق دما در نیمسال گرم منطقه
جدول شماره ۴-۵ دمای موثر شبانه و روزانه در نیمسال گرم منطقه
جدول شماره ۵-۵ روزهای یخبندان در نیمسال گرم منطقه
جدول شماره ۶-۵ میانگین ساعات آفتابی نیمسال گرم منطقه
جدول شماره ۷-۵ میانگین رطوبت نسبی در نیمسال گرم منطقه
جدول شماره ۸-۵ میزان بارندگی در دوره نیمسال گرم منطقه
جدول شماره ۹-۵ وضعیت بادهای منطقه در نیمسال گرم
نمودار شماره ۱-۳ روند رشد جمعیت جهان
نمودار شماره ۱-۴ میانگین درجه حرارت ماهیانه
نمودار شماره ۲-۳ میانگین دمای ماهیانه، حداکثر مطلق و حداقل مطلق نمودار شماره ۴-۳ توزیع فصلی دما
نمودار شماره ۳-۴ توزیع فصلی دما
نمودار شماره ۴-۴ میانگین تعداد روزهای یخبندان
نمودار شماره ۵-۴ محدوده تغییرات روزانه دما در خشکی
نمودار شماره ۶-۴ دمای موثر روزانه و شبانه
نمودار شماره ۷-۴ میانگین ساعات آفتابی
نمودار شماره ۸-۴ نوسان بارندگی سالیانه ۷۷-۱۳۴۹
نمودار شماره ۹-۴ نوسان میانگین بارندگی ماهیانه
نمودار شماره ۱۰-۴ میانگین متوسط ۲۰ ساله بارندگی
نمودار شماره ۱۱-۴ میانگین متوسط ۱۰ ساله بارندگی
نمودار شماره ۱۲-۴ انحراف بارندگی ۲۹ ساله منطقه میانه (آچاچی- ممان)
نمودارهای شماره ۱۳-۴ الی ۲۵-۴ انحراف بارندگی ماهیانه در منطقه میانه (آچاچی – ممان)
نمودار شماره ۲۶-۴ چگونگی تغییرات روزانه رطوبت نسبی
نمودار شماره ۲۷-۴ چگونگی تغییرات دما و رطوبت نسبی برای یک روز بهاری
نمودار شماره ۲۸-۴ تغییرات میانگین ماهیانه رطوبت نسبی در منطقه میانه
نمودار شمار ۲۹-۴ نوسانات روزانه رطوبت نسبی
نمودار شماره ۳۰-۴ نوسانات سالیانه رطوبت نسبی ۷۷-۴۹
نمودار شماره ۳۱-۴ اقلیم نمای آمبرژه
نمودار شماره ۳۲-۴ کلیموگرام تبخیر و تعرق بر روش تورنت وایت در منطقه میانه
تصویر شماره ۱-۳ تصویر کامل گیاه برنج
تصویر شماره ۲-۳ اشکال پانیکل سه زیرگروه برنج زراعی
تصویر شماره ۳-۳ اثر درجه حرارت بر رشد برنج
تصویر شماره ۴-۳ شرایط دمایی جهت جوانه زنی
تصویر شماره ۵-۳ نقش میزان نور در رشد برنج
تصویر شماره ۶-۳ اثر نور و روزهای ابری در رشد برنج
تصویر شماره ۷-۳ زیانهای کمبود نور برای رشد برنج
تصویر شماره ۸-۳ ورس بوته ها بر اثر رطوبت
تصویر شماره ۹-۳ تاثیر رطبوت هوا در رشد برنج
تصویر شماره ۱۰-۳ اثر شوری خاک بر رشد برنج
تصویر شماره ۱۱-۳ تاثیر باد و باران شدید در ورس بوته های برنج
تصویر شماره ۱۲-۳ اثر نشاء کاری و بذرپاشی در رشد برنج
تصویر شماره ۱۳-۳ انتخاب دانه با کیفیت
تصویر شماره ۱۴-۳ خوشه برنج در دوره رسیدگی
تصویر شماره ۱۵-۳ علف هرز سیپروس ایریا
تصویر شماره ۱۶-۳ علف هرز سیپروس دیفوریس
تصویر شماره۱۷-۳ علف هرز مونوکوریا واتژینالیس
تصویر شماره ۱۸-۳ علف هرز ساگی تاریاساگی تو فولیا
تصویر شماره ۱۹-۳ علف هرز بریس تیلس لتورالیس سیپراسه
تصویر شماره ۲۰-۳ علف هرز لمناپولی ریزا
تصویر شماره ۲۱-۳ علف هرز ژوسیائه سوفروکتی کوزا
تصویر شماره۲۲-۳ علف هرز سیپروس ماری تیموس
تصویر شماره ۲۳-۳ علف هرز لودویگیا هپسوپی فولیا
تصویر شماره ۲۴-۳ علف هرز سالوینیا مولستا
تصویر شماره ۲۵-۳ بیماری بلاست پیریکولاریا اریزه
تصویر شماره ۲۶-۳ بیماری ویروسی تونگرو
تصویر شماره ۲۷-۳ بیماری ویروسی زرد برنج
تصویر شماره ۲۸-۳ بیماری کوتولگی چمنی برنج
شکل شماره ۱-۳ فاصله کاشت ۲۵×۲۵ سانتی متر
شکل شماره ۲-۴ چگونگی ایجاد بارندگی به اشکال متفاوت
شکل شماره ۳-۴ باد کوه و دشت در کوههای بزقوش
شکل شماره ۴-۴ باد دشت و کوه در کوههای بزقوش
شکال شماره ۵-۴ تا ۱۲-۴ گلبادهای ماهیانه منطقه
شکل شماره ۱-۵ تقویم زراعی ارقام زودرس و نیمه‌زودرس
عکس شماره ۱-۵ کاشت نشاء بصورت مستقیم
عکس شماره ۲-۵ کاشت نشاء بوسیله ماشین
عکس شماره ۳-۵ نشاء کاری در شالیزار بوسیله ماشین
عکس شماره ۴-۵ نشاء آماده انتقال به شالیزار
عکس شماره ۵-۵ کاشت نشاء بروش خزانه
عکس شماره ۶-۵ سینی های نشاءکاری شده در خزانه


مبلغ قابل پرداخت 6,100 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ تیر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1196

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی + تضمینی روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید همین آلان استخدام شوید و شروع به کار کنید و درآمد کسب نمایید. بدون نیاز به تخصصی خاص، ساده و راحت با ...

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

دانش خانواده و جمعیت - جمعی از نویسندگان - عمومی

«دانش خانواده و جمعیت» دانشگاه پیام نور کامل به همراه تست های رسمی این درس از سال تحصیلی 92 تا سال 96 بازدید کننده گرامی توجه فرمایید قیمت این محصول در اکثر فروشگاه ها با تعداد صفحه های کمتر در حدود 10 هزار تومان است که در وب سایت جزوه سرا با تخفیف تابستانی ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

دانش خانواده و جمعیت - جمعی از نویسندگان - عمومی

«دانش خانواده و جمعیت» دانشگاه پیام نور کامل به همراه تست های رسمی این درس از سال تحصیلی 92 تا سال 96 بازدید کننده گرامی توجه فرمایید قیمت این محصول در اکثر فروشگاه ها با تعداد صفحه های کمتر در حدود 10 هزار تومان است که در وب سایت جزوه سرا با تخفیف تابستانی ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مقاله پرسش مهر 98-97رئیس جمهور

مقاله پرسش مهر 98-97رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 98-97 رئیس جمهور بهترین نمونه پرسش مهر نوزدهم سالتحصیلی 98-1397 دانلود مقاله پرسش مهر 98-97 رئیس جمهور بهترین نمونه پرسش مهر نوزدهم سالتحصیلی 98-1397 با فرمت ورد و قابل ویرایش در 25 صفحه.این مقاله پرسش مهر بسیار کامل و آماده می باشد و محتواتش فهرست وار در زیر ...

پاسخ به پرسش مهر 97رئیس جمهور

پاسخ به پرسش مهر 97رئیس جمهور

دانلود مقاله پاسخ به پرسش مهر 97 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 21 صفحه به صورت کامل و دقیق در رابطه با پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور 98-1397 مقاله پاسخ به پرسش مهر 97 رئیس جمهور بسیار کامل و دقیق و قابل ویرایش و قابل ارائه به صورت مقاله در جشنواره ها و مسابقات آموزش و پرورش ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 22صفحه با موضوع در این بخش می توانید دانلود مقاله پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع را به صورت دقیق و کامل انجام داده و از این فروشگاه خرید کنید. برای دانلود مقاله پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع می توانید ...

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 تالیف منوچهر طباطبایی موتمنی منبع رشته حقوق پیام نور ورودی های 95 به بعد شامل 287 صفحه در قالب فایل pdf طبق لیست حذفیات باب 2 و 3 و 5 مطالعه شود. ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

برنامه بازیابی پیامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست - ورودی های 95 رشته

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست - ورودی های 95 رشته

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست حقوق محیط زیست بین الملل جلد اول منبع ورودی های 95 رشته حقوق پیام نور نوشته حسن مرادی شامل 148 صفحه با فرمت pdf طبق لیست حذفیات فصل های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 9 مطالعه شود. ...

سوال عملی Excel با جواب

سوال عملی Excel با جواب

دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "بهترین سایت خرید پروژه، تحقیق و مقاله آماده" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما