بهترین سایت خرید پروژه، تحقیق و مقاله آماده

فروشگاه جامع خرید پروژه و مقاله آماده دانشجویی

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3026
  • بازدید دیروز : 5261
  • بازدید کل : 711641

آمار بازدید سایت

پیوند ها

پروژه آماده: بررسي سيگنالهاي الكترو مايوگرافي یا سيگنال EMG در حركت دست (169 صفحه فایل ورد - word)


پروژه آماده: بررسي سيگنالهاي الكترو مايوگرافي یا  سيگنال EMG در حركت دست (169 صفحه فایل ورد - word)

 

چكيده :

الكترومايوگرافي (EMG) مطالعه عملكرد عضله از طريق تحليل سيگنال‌هاي الكتريكي توليد شده در حين انقباضات عضلاني است كه اندازه‌گيري آن همراه با تحريك عضله است كه ميتواند شامل عضلات ارادي و غيرارادي شود اين سيگنال به طور كلي به دو دسته‌ي باليني وKine Siological EMG تقسيم‌بندي مي شود كه خود دسته‌ي دوم باز دونوع سوزني وسطحي را در خود جاي مي‌دهدكه هر كدام درجاي خود بسته به نوع ماهيچه و بيماري مورد استفاده قرار مي گيرند در الكترومايوگرافي آنچه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است نوع طراحي الكترود است كه در اين مقاله به سه نوع طراحي الكترود اشاره شده است . براي اندازه‌گيري و ثبت سيگنال الكترومايوگرافي مكان قرار دادن الكترود بسيار مهم ميباشد . الكترومايوگرافي موضوع تحقيقي بسيار گسترده‌اي مي‌باشد و پرداختن به هر قسمت آن خود به زمان بسيار زيادي احتياج دارد در اينجا به بررسي اين سيگنال در حركت دست مي‌پردازيم . براي شناسايي سيگنال دست از طبقه‌بندي الگوي EMG استفاده مي‌كنند كه اين طبقه‌بندي روش‌هاي گوناگوني از جمله swids ، هوش مصنوعي sofms و غيره مي باشد كه روش مورد بررسي در اين تحقيق طبقه بندي الگوي EMG با استفاده از نقشه‌هاي خود سازمانده مي باشد sofm يك شبكه رقابتي يادگيري بدونكنترلي است كه داراي الگوي طبقه‌بندي مي‌باشد . گر چه طبقه‌ بندي الگوهاي EMG بسيار مشكل مي‌باشد اما به حركت دست كمك زيادي مي‌كند بيشترين استفاده EMG براي نوسازي دست است نوسازي دست اصولاً با استخوان بندي كنترل شده انجام مي‌شود . فعاليت الكتريكي ماهيچه‌ها به ما اين اجازه را مي‌دهد كه بدانيم آيا بيمار در سعي در تكان دادن انگشت‌ها مي‌كند يا نه .

هدف از ارائه استخوان بندي خارجي براي اين است كه بيمار احساس استقلال بيشتري داشته باشد براي كنترل‌ دست‌هاي مصنوعي مدار ‌آنالوگي طراحي شده است كه براي كمك به افراد مقطوع العضو مناسب است كه ما در اين جا همه اين مباحث گفته شده را مورد تحليل و بررسي قرار مي‌دهيم .

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده

مقدمه 1

 

فصل اول : ‌آشنايي با الكترومايوگرافي

1-1 مقدمه 3

2-1 الكترومايوگرافي چيست ؟3

3-1 منشأ سيگنال EMG كجاست ؟7

1-3-1 واحد حركتي 7

4-1 آناتومي عضله8

1-4-1 رشته عضلاني واحد8

2-4-1 ساختار سلول ماهيچه 8

5-1 انقباض عضلاني 9

6-1 تحريك‌پذيري غشاء عضله 11

7-1 توليد سيگنال EMG12

1-7-1 پتانسيل عمل 12

8-1 تركيب سيگنال EMG14

1-8-1 انطباق واحدهاي حركتي 14

9-1 فعال سازي عضله 15

10-1 طبيعت سيگنال MMG16

11-1 فاكتورهاي موثر بر سيگنال EMG18

 

فصل دوم :انواع سيگنال‌هاي الكترومايوگرافي و روشهاي طراحي

1-2 انواع EMG 21

2-2 الكترومايوگرافي سطحي : رديابي و ثبت 22

1-2-2 ارتباطات كلي 22

2-2-2 مشخصه‌هاي سيگنال EMG23

3-2 مشخصه‌هاي نويز الكتريكي 24

1-3-2 نويزمحدود شده 24

2-3-2 آرتي فكت‌هاي حركتي 24

3-2-2 ناپايداري ذاتي سيگنال 25

3-2 بيشينه سيگنال EMG25

4-2 طراحي الكترود و ‌آمپلي فاير 26

5-2 تقويت تفاضلي 26

6-2 امپدانس داخلي 28

7-2 طراحي الكترودفعال 29

8-2 فيلترينگ 29

9-2 استقرار الكترود 30

10-2 روش مرجح مصرف 30

11-2 هندسه الكترود30

1-11-2 نسبت سيگنال به نويز 31

2-11-2 پهناي باند32

3-11-2 ساير ماهيچه نمونه 32

4-11-2 قابليت cross talk33

12-2 بار موازي الكترود 33

13-2 قرار دادن الكترود EMG34

1-13-2 تعيين مكان و جهت‌يابي الكترود 34

2-13-2 نه روي نقطه محرك 35

3-13-2 نه روي نقطه محرك 36

4-13-2 نه در لبه‌ي بيروني ماهيچه 37

14-2 موقعيت الكترود نسبت به فيبرهاي ماهيچه 37

15-2 قرار دادن الكترود مقايسه 38

16-2 پردازش سيگنال EMG39

17-2 كاربردهاي سيگنالEMG40

18-2 الكترومايوگرافي سوزني41

19-2 مزايا و معايب الكترودهاي سطحي و سوزني 43

1-19-2 مزيت‌هاي الكترود سطحي 43

2-19-2 معايب الكترودهاي سطحي 43

3-19-2مزاياي الكترودهاي سوزني 43

4-19-2 معايب الكترودهاي سوزني 44

20-2 تفاوت موجود بين الكترودهاي سطحي وسوزني 45

21-2 انواع طراحي 45

 

فصل سوم :مفاهيم اساسي در بدست آوردن سيگنال EMG

1-3 مقدمه 48

2-3 معرفي 48

1-2-3 نمونه‌برداري ديجيتال چيست ؟48

2-2-3 فركانس نمونه‌برداري 49

3-2-3 فركانس نمونه‌برداري چقدر بايد بالا باشد ؟49

4-2-3 زير نمونه‌برداري – وقتي كه فركانس نمونه‌برداري خيلي پائين باشد 52

5-2-3 فركانس نايكوئيست 53

6-2-3 تبصره‌ي كاربردي DELSYS54

3-3 سينوس‌ها و تبديل فوريه 54

1-3-3 تجزيه سيگنال‌ها به سينوس‌ها 55

2-3-3 دامنه فركانس 57

3-3-3 مستعارسازي – چطور از آن دوري كنيم ؟59

4-3-3 فيلترپارمستعاد 61

5-3-3نكته كاربردي DELSYS63

4-3 فيلترها 64

1-4-3 انواع فيلترهاي ايده‌ آل 65

2-4-3 پاسخ فاز ايده‌آل 67

3-4-3 فيلتر كاربردي 68

4-4-3پاسخ فاز غير خطي 71

5-4-3 اندازه‌گيري ولتاژ - دامنه ، توان ودسي بل 72

6-4-3 فركانس 3 Db74

7-4-3 مرتبه فيلتر 75

8-4-3 انواع فيلتر 76

9-4-3 فيلترهايdigital - Analog Vs 80

10-4-3 نكته كاربردي Delsys84

5-3 رسيدگي به مبدل‌هاي آنالوگ به ديجيتال 85

1-5-3 كوانتايي سازي 85

2-5-3 رنج ديناميكي 87

3-5-3 كوانتايي سازي سيگنال EMG90

4-5-3 مشخص ك ردن ويژگي‌هاي ADC92

5-5-3 نكته كاربردي Delsys95

6-3 نتيجه‌گيري 95

 

فصل 4: بكارگيري مناسبت نيرويgrip مبني بر سيگنال EMG

1-4 مقدمه 98

2-4ديد كلي پايه‌اي يك سيستم 98

3-4 منطقي براي توليد نيروي گريپ 99

4-4 دستاورد 102

5-4 نتيجه 103

 

فصل پنجم : طبقه‌بندي سيگنال EMG براي شناسايي سيگنال دست

  • مقدمه 105

2-5 سيگنال‌هاي EMG و سيستم اندازه‌گيري 107

3-5 طرح ويژگي‌ خود سازمان دهي 107

4-5 روش طبقه بندي سيگنال EMG پيشنهادي 109

5-5 نتيجه‌گيري 117

 

فصل 6: ارتباط بين نيروي ماهيچه‌اي ايزومتريك و سيگنال EMG به
عنوان هندسه بازو

  • مقدمه 119
  • نتايج 121

3-6 بحث 123

1-3-6 ارتباط EMG- Force127

2-3-6 رابط نيروي MF129

3-3-6 رابطه‌ي درصد نيروي DET131

4-3-6 نتايج 131

4-6 روش تجربي 132

1-4-6 اشخاص 132

2-4-6 مجموعه تجربي 132

3-4-6 مدارك EMG و نيرو133

4-4-6 تحليل‌هاي EMG غير خطي 135

5-4-6 تحليل‌هاي ‌آماري و پارامترها 136

5-6 نتيجه‌گيري 136

 

فصل 7: طبقه‌بندي سيگنال EMG براي كنترل دست مصنوعي

1-7 مقدمه 138

2-7 روش‌ها 140

3-7 آزمايش و نتايج141

1-3-7 نتيجه‌گيري 142

 

فصل 8 : يك استخوان‌بندي كنترل شده توسط EMG براي نوسازي دست

1-8 مقدمه 144

2-8 سيستم اصلاح دست 148

1-2-8 استخوان‌بندي خارجي 148

2-2-8 الكترونيك و نرم افزار 149

3-8 پردازش EMG151

4-8 تستهاي اوليه دستگاه 153

1-4-8 نتيجه‌گيري 155

2-4-8 كارهاي آينده 156

 

فصل نهم : يك مدار ‌آنالوگ جديد بر اي كنترل دست مصنوعي

1-9 مقدمه 158

2-9 چكيد‌ه‌اي از سيستم 160

3-9 پياده‌سازي مدار 163

4-9 نتايج شبيه سازي 166

5-9 نتيجه‌گيري 168

 

نتيجه‌گيري كلي 169

 

فهرست تصاوير

فصل 1

شكل 1 : نمونه‌اي از سيگنالEMG 7

شكل 2: واحد حركتي 8

شكل 3: مدل آناتومي عضله 9

شكل 4: اكتين و ميوزين و باندهاي مربوط به آن 11

شكل 5: پروسه انقباض عضله 12

شكل 6: شماتيك تصويري سيكل دپلاريزاسيون / پلاريزاسيون درون
غشاهاي تحريك شونده 13

شكل 7: نمودار پتانسيل عمل 13

شكل 8: ناحيه‌ي دپلاريزاسيون در غشاء فيبرعضلاني 14

شكل 9: پتانسيل عمل واحدهاي حركتي متعدد 14

شكل 10: بكارگيري و فركانس شروع واحدهاي حركتي نيرو15

شكل 11: ثبت سيگنال خام سه انقباض براي عضله سه سر 16

شكل 12: سيگنال خام EMG با تداخل سنگين ECG19

 

فصل 2

شكل 1 :طيف فركانسي سيگنال EMG آشكار شده جلوي ماهيچه 23

شكل 2: طرح‌هاي شكل تقويت كننده تفاضلي 28

شكل 3: ارائه طرح كلي بارو تركيبات مدور بر الكترود 34

شكل 4: مكان مرجع الكترود بين تاندون و بخش حركتي 35

 

فصل3

شكل 1: سيگنال آنالوگ كشف شده توسط الكترود DE2.149

شكل 2: A) نمونه‌برداري از سينوس 1 ولت ، 1 هرتز در 10 هرتز 51

B) بازآفريني سينوس نمونه‌برداري شده در 10 هرتز 51

شكل 3: A) نمونه‌برداري يك سينوس 1 ولت ، 1 هرتز در 2 هرتز 52

B) بازآفريني سينوس نمونه برداريشده در 2 هرتز 52

شكل 4: A) نمونه‌برداري يك سينوس 53

شكل 5: تجزيه‌ي فوريه‌ي يك پتانسيل عمل واحد حركتي نمونه‌برداري شده 56

شكل 6 : هيستوگرام دامنه 10 سينوس شكل 5 58

شكل7: طيف موج فركانسي سيگنال نمونه در شكل 660

شكل 8 : مستعار سازي نويز 13 61

شكل 9 : پاد مستعارسازي 62

شكل 10: انواع فيلترها 66

شكل 11: طرح فاز يك فيلترايده آل 68

شكل 12: خصوصيات فيلترهاي كاربردي 72

جدول 1: فاكتورهاي تضعيف وگين نمونه 74

شكل 13: فيلتر پائين گذر مرتبه اول و دوم 76

شكل 14: اندازه ومقايسه انواع فيلترهاي بالاگذر 79

شكل 15: فيلتر پائين گذر تك قطبي 82

شكل 16: نمونه‌برداري و فيلتر ديجيتالي سيگنال آنالوگ83

شكل 17: مراحل كوانتايي سازي مبدل آنالوگ به ديجيتال 86

شكل 18: تحليل رنج A/D 89

 

فصل 4

شكل 1: بلوك دياگرام دستگاه 99

شكل 2: سطوح و شماتيك‌ها 100

شكل 3: نيروهاي گريپ 102

 

فصل 5

شكل 1: بلوك دياگرام سيستم اندازه‌گيري سيگنال EMG110

شكل 2 : موقعيت الكترودها110

شكل 3: بلوك دياگرام روش‌ هاي پيشنهادي 111

شكل 4: سيگنال‌هاي دست براي كاراكترهاي كره‌ اي 112

شكل 5: نرون‌هاي خروجي 113

شكل 6: بلوك دياگرام ترتيب آزمايشگاهي 114

شكل 7: عكس وضعيت آزمايش 114

شكل 8: سيگنال EMG اندازه‌گيري شده و سيگنال داخلي قابل استفاده 115

شكل 9: نرون‌هاي خروجي sofm1 بعد از مرتب كردن 115

جدول 1: نرون‌هاي خروجي بعد از يادگيري 116

جدول 2: نتايج ‌آزمايش 116

 

فصل 6

شكل 1 : مقادير ميانگين نيروهاي ارادي ماكزيمم در ANT و POST123

شكل 2 : رابطه‌ي نيروي EMG124

شكل 3: رابطه‌ي نيروي MF125

شكل 4: رابطه‌ي درصد نيروي DET126

شكل 5: دياگرام‌هاي ارتباط بين فركانس متوسط و DET127

 

فصل 8

شكل 1: طرح هندسي سيستم توانبخشي دست 146

شكل 2: نماي سيستم توانبخشي دست 147

شكل 3: نماي جانبي استخوان‌بندي بيروني 148

شكل 4: دست‌مجازي وواسط درمان 150

شكل 5: محل قرارگيري الكترود سطحي 151

شكل 6: سيگنال EMG يكسو شده 152

 

فصل 9

شكل 1: بلوك دياگرام سيستم پيشنهادي 160

شكل 2: دياگرام حالت كنترل حالات مختلف دست با استفاده از EMG161

جدول 1: حالات دست وسيگنال‌هاي مربوطه 161

شكل 3: بلوك دياگرام پردازش سيگنال 162

شكل 4: بلوك دياگرام تحليل‌ گر EMG163

شكل 5: شماتيك مدار پردازش سيگنال 164

جدول 2: اندازه‌ي تراتريستورها 165

شكل 6: سيگنال‌هاي داخلي شبيه‌سازي شده‌ي تحليل‌گر سيگنال EMG166

شكل 7: مجموعه‌ي سيگنال‌هاي EMG وپاسخ خروجي ماشين حالت 167

شكل 8: پاسخ‌هاي شبيه‌سازي شده براي تغييرات انگشتان مختلف167

 

نتيجه‌گيري :

بدليل بحث بسيار گسترده‌ي EMG ابتدا سعي كرديم ديد اوليه‌اي نسبت به EMG پيدا كرده وسپس به شرع يكي از كاربردهاي آن بپردازيم . در بررسي كلي EMG دريافتيم كه الكترومايوگرافي كاربرد گسترده‌اي در تشخيص و درمانهاي حركتي و عصبي و هم چنين براي نوسازي و اصلاح اعضاي قطع شده‌ي بدن سالم دارد با بررسي‌هايي كه داشتيم ديديم كه الكترومايوگرافي مثل اغلب روش‌هاي درماني ديگر داراي انواعي است كه به توضيح آنها معايب و مزايا نحوه ي كاربرد و موارد استفاده پرداختيم . ودر آن فصل به اين نتيجه رسيديم كه براي هر ماهيچه و عضله بسته به اندازه‌ي آن ماهيچه و نوع مشكلي كه دارد الكترود مورد نياز را بايد استفاده كرد براي بدست آوردن سيگنال دانستن يك سري مفاهيم اساسي لازم و ضروري است كه به شرح آنها پرداختيم كه كمك به سزايي در بدست آوردن سيگنال مي‌كند مثلاً اينكه براي سيگنال نويزنداشته باشد بايد از چه فيلتري استفاده شود . زماني كه مفهوم و روش‌هاي كلي بدست آوردن سيگنال را آموخته باشيم مي‌توانيم بحث خود را از حالت كلي به بررسي حالات جزئي تر ببريم كه ما در اين تحقيق سعي كرديم روي حركت دست و كاربرد EMG در آن كار كنيم . براي شروع اينكار ابتدا از طبقه‌بندي سيگنال EMG براي شناسايي سيگنال‌هاي دست استفاده كرديم . چون براي اولين بار به هم چنين كاري مي‌پرداختيم روش ساده‌اي به نام SOFM را انتخاب كرديم كه يك روش بدون كنترل مي‌باشد .

وقتي سيگنالهاي شناسايي شده دست را داشته باشيم خيلي راحت مي‌توانيم به درمان مشكلات آن بپردازيم و هم چنين با مشكلات زيادي روبرو بود و ريسك بالايي را از صدمات جسمي را دارا بود ولي با ظهور الكترومايوگرافي و به كارگيري صحيح آن رفته رفته اين مشكلات كاهش يافت و با يك استخوان‌بندي خارجي كنترل شده با EMG به راحتي مي‌توان به نوسازي دست كمك كرد بدون اينكه صدمه‌ي جسمي به شخص وارد شود . سيستمي كه براي اصلاح دست پياده سازي كرديم شامل يك PC، يك ميكروكنترلر ، يك استخوان بندي خارجي و يك قطعه جهت ثبت سيگنال‌هاي EMG است .

با اين كار هزينه هاي درمان نيز بسيار كاهش مي‌يابد . هم چنين در چنين تحقيقات خود به مداري آنالوگ دست پيدا كرديم كه براي كنترل دست‌هاي مصنوعي طراحي شده است . به اين دليل از مدار آنالوگ استفاده مي‌شود كه سيگنالها در ناحيه‌ي آنالوگ واقع گرايانه‌تر از ناحيه‌ي ديجيتال است .

همانطور كه گفته شد بررسي الكترومايوگرافي در حركت دست بحث بسيار گسترده‌اي است كه در اينجا ما تنها به بررسي مطالب كلي پرداختيم .


مبلغ قابل پرداخت 8,100 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ مهر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 611

برچسب های مهم

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) وضعیت پکیج : کاملا فعال تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/09/03 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی + تضمینی روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید همین آلان استخدام شوید و شروع به کار کنید و درآمد کسب نمایید. بدون نیاز به تخصصی خاص، ساده و راحت با ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مقاله پرسش مهر 97-96 رئیس جمهور

مقاله پرسش مهر 97-96 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97-96 رئیس جمهور با موضوع در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران را چگونه تمرین کنیم؟ مقاله پرسش مهر97-96 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 25 صفحه.این مقاله پرسش مهر بسیار کامل و آماده می باشد و محتواتش فهرست وار در زیر قابل مشاهده ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به تغییرات تلگرام 1دی1396 کسب ...

پاسخ به پرسش مهر 96 رئیس جمهور

پاسخ به پرسش مهر 96 رئیس جمهور

دانلود مقاله پاسخ به پرسش مهر 96 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 21 صفحه با موضوع در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران را چگونه تمرین کنیم؟ مقاله پاسخ به پرسش مهر 96 رئیس جمهور بسیار کامل و دقیق و قابل ویرایش و قابل ارائه به صورت مقاله در جشنواره ...

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - جمعی از

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - جمعی از

«دانش خانواده و جمعیت» دانشگاه پیام نور کامل به همراه تست های رسمی این درس از سال تحصیلی 92 تا سال 96 بازدید کننده گرامی توجه فرمایید قیمت این محصول در اکثر فروشگاه ها با تعداد صفحه های کمتر در حدود 10 هزار تومان است که در وب سایت جزوه سرا با تخفیف تابستانی ...

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 - جمعی از

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 - جمعی از

«دانش خانواده و جمعیت» دانشگاه پیام نور کامل به همراه تست های رسمی این درس از سال تحصیلی 92 تا سال 96 بازدید کننده گرامی توجه فرمایید قیمت این محصول در اکثر فروشگاه ها با تعداد صفحه های کمتر در حدود 10 هزار تومان است که در وب سایت جزوه سرا با تخفیف تابستانی ...

درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 22صفحه با موضوع در این بخش می توانید دانلود مقاله پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع را به صورت دقیق و کامل انجام داده و از این فروشگاه خرید کنید. برای دانلود مقاله پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع می توانید ...

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

برنامه بازیابی پیامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت آموزش ساختن فروشگاه اینترنتی آموزش فروشگاه اینترنتی به عنوان هدیه فقط 3000 نسخه به فروش میرسد و دیگه به هیچ عنوان به فروش نمیرسد تعداد موجود = 25 عدد تخفیف ویژه 40 درصدی تا پایان امشب جوانان جویای کار بشتابید فرصت محدوده بدون نیاز به ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

دانلود کتاب چشم طلایی ، بزرگترین مرجع گنج یابی و دفینه ها کتاب چشم طلایی اولین و بزرگترین مرجع کامل اثار و علائم دفینه : دانلود الکترونیکی کتاب چشم طلایی اسکن گرفته شده از روی خود کتاب 312 صفحه رنگی کامل دانلود کتاب چشم طلایی اولین مرجع کامل اثار و علائم دفینه(به صورت کاملا ...

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 تالیف منوچهر طباطبایی موتمنی منبع رشته حقوق پیام نور ورودی های 95 به بعد شامل 287 صفحه در قالب فایل pdf طبق لیست حذفیات باب 2 و 3 و 5 مطالعه شود. ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "بهترین سایت خرید پروژه، تحقیق و مقاله آماده" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما