بهترین سایت خرید پروژه، تحقیق و مقاله آماده

فروشگاه جامع خرید پروژه و مقاله آماده دانشجویی

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 973
 • بازدید دیروز : 1705
 • بازدید کل : 889148

آمار بازدید سایت

پیوند ها

بررسي رويكردهائي نوين در مديريت از جمله شش سيگما، مهندسي ارزش و مهندسي مجدد و مقایسه آنها - 406 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش


بررسي رويكردهائي نوين در مديريت از جمله شش سيگما، مهندسي ارزش و مهندسي مجدد و مقایسه آنها - 406 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

 

 

 

 

 

 

 

 

- خلاصه

 • شش سيگما چيست؟

سيگما به عنوان معياري جهت محك زدن ميزان پراكندگي جامعه شناخته شده و فلسفه شش سيگما براساس كاهش نوسانات و تغييرات در يك جامعه آماري پايه گذاري شده است. به طور خلاصه مي‌توان گفت « شش سيگما يعني رسيدن به سطحي از كيفيت توليدات و ارائه خدمات كه خطاي فرايندهاي كاري به ميزان 4/3 در يك ميليون موقعيت كاهش يابد.»

اين روش به عنوان روشي سيستماتيك جهت به كارگيري منسجم ابزارهاي مختلف در رفع موانع سازمان شناخته شده است. اين متدولوژي سعي در كاهش انحرافات فرايندها را دارد كه برخي نتايج كلي حاصله را مي‌توان در مواردي شامل كاهش تغييرات، كاهش عيوب، بهبود بازدهي، بالابردن رضايت مشتري و بهبود در مسائل مالي عنوان كرد. شش سيگما دريچه‌اي جديد براي كسب رضايت كامل مشتري است كه بر مبناي مقياس اندازه‌گيري‌هاي آماري پايه‌گذاري شده و متدولوژي است كه سطح كل كيفيت را در سازمان بهبود مي‌بخشد.

 

2-مهندسي ارزش چيست؟

شاخص ارزش عبارتست از نسبت بهائي كه بابت كاركرد مورد نظر و كيفيت مطلوب منظور مي‌شود، به هزينه اي كه براي دستيابي به كاركرد مورد نظر و كيفيت مطلوب، بايد پرداخته شود. به تعبير ديگر مي‌توان گفت ارزش كمترين هزينه‌اي است كه تأمين نيازها و انتظارات و مطلوبيت‌هاي مشتري را به نحو مطلوب امكان پذير مي‌سازد.

مهندسي ارزش يك روش منسجم و يك تلاش گروهي براي رسيدن به بالاترين ارزش به ازاي هر واحد پولي كه هزينه شده است مي‌باشد در حالي كه كيفيت، ايمني، قابليت اطمينان و قابليت نگهداري حفظ يا ارتقاء يابد. مهندسي ارزش يك روش قدرتمند براي حل مسائل يا كاهش هزينه بوده كه در عين حال موجب بهبود عملكرد و كيفيت مي‌شود و به كارگيري آن موجب رضايت مشتري و بالا رفتن ارزش پروژه مي‌شود. ويژگي مهندسي ارزش تمركز آن بر «كاركرد» است. بنابراين در يك تعريف جامع و كامل مي‌توان گفت:

مهندسي ارزش يك كوشش سازمان يافته و گروهي‌ براي تحليل كاركرد سيستم‌ها، تجهيزات و خدمات مؤسسات به منظور دسترسي به كاركرد واقعي با حداقل هزينه در طول عمر پروژه است به گونه‌اي كه راه‌حل هاي ارائه شده سازگار با كيفيت و ايمني مورد نظر باشد.

 

3- مهندسي مجدد چيست؟

مهندسي مجدد سازمان را مي‌توان از جهات مختلف، محصول تكامل طبيعي و عملي استراتژي‌هاي كاربردي برخي از رويكردهاي مديريتي اخير دانست كه تأثير عمده‌اي بر نحوه نگرش مديريت ودگرگوني‌هاي سازمانها داشته است. مهندسي مجدد رويكردي كل نگر است كه طي فرايندي، استراتژي رقابت سازمان را با پردازشهاي دروني و كاركنان آن مرتبط مي‌كند. اين ارتباط از طريق به‌كارگيري جديدترين و در دسترس‌ترين تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات برقرار مي‌شود.

در تعريف جامع‌تري از مهندسي مجدد مي‌توان گفت: «مهندسي مجدد عبارتست از بازانديشي بنيادين و طراحي نو و ريشه‌اي فرايندها، براي دستيابي به بهبود و پيشرفتي شگفت انگيز در معيارهاي حساس امروزي، همچون قيمت، كيفيت، خدمات وسرعت.»

به بيان ديگر مي‌توان گفت مهندسي مجدد سازمانها به مجموعه كارهائي گفته مي‌شود كه يك سازمان براي تغيير پردازشها و كنترل‌هاي دروني خود انجام مي‌دهد تا از ساختار سنتي عمودي و سلسله مراتبي، به ساختارهاي افقي، ميان فعاليتي، مبتني بر گروه و مسطح تبديل شود كه در آن همة پردازشها براي جلب رضايت مشتريان صورت مي‌گيرد.

فصل اول: مقدمه

بخش اول) مقدمه 2

 • كيفيت چيست؟ 3
 • مديريت كيفيت فراگير 7
 • اصول مديريت كيفيت فراگير 8
 • متدولوژي تحقيق حاضر 15
فصل دوم : شش سيگما

بخش اول) مقدمه 18

 • چرا شش سيگما؟18
 • پديده شش سيگما21

بخش دوم) تاريخچه25

 • تاريخچه25
 • بيل اسميت پدر شش سيگما29

بخش سوم) شش سيگما چيست؟33

 • لزوم اجراي شش سيگما33
 • شش سيگما: فلسفه، ابزار يا استراتژي؟37
 • اهداف نهايي شش سيگما38
 • برخي فوائد اجراي شش سيگما39
 • برخي فوائد مديريتي شش سيگما42

بخش چهارم) روند اجرائي شش سيگما44

 • اجراي استراتژيك شش سيگما45
 • اجراي تاكتيكي شش سيگما48
 • DMAIC چيست؟50
 • فاز اول: تعريف50
 • فاز دوم: اندازه گيري54
 • فاز سوم: تحليل56
 • فاز چهارم: بهبود59
 • فاز پنجم: كنترل60
 • ساير موارد62
 • DMADV چيست؟65
 • اشكال مختلف اجراي شش سيگما68

بخش پنجم) مباني آماري شش سيگما72

 • مقدمه72
 • توزيع نرمال75
 • توزيع نرمال استاندارد76
 • توزيع نرمال در حالت كلي78
 • محاسبة سطح سيگما83

بخش ششم) سخت افزار و نرم افزار شش سيگما88

 • سخت افزار شش سيگما88
 • ابزارهاي مقدماتي و سازماندهي اطلاعات89
 • ابزار جمع آوري اطلاعات94
 • ابزارهاي تحليل داده ها و فرايندها101
 • ابزارهاي تحليل آماري113
 • نرم افزار شش سيگما115

بخش هفتم) تعليم و آموزش شش سيگما126

 • چه كساني؟ چه تعليماتي؟127
 • ياد‌گيري ساير مهارتها132

بخش هشتم) ساختار سازماني شش سيگما136

 • كمربند سياه136
 • كمربند سياه ارشد137
 • حامي يا قهرمان138
 • كمربند سبز140
 • رهبري اجرائي141
 • صاحبان فرايند142

بخش نهم) شش سيگما و سايز سازماني143

 • محور مديريت144
 • محور كاركنان148

بخش دهم) علل عملكرد موفق شش سيگما150

 • علت اول: مشتري گرائي151
 • علت دوم: اصلاح عملكرد مديريت151
 • علت سوم: مديريت براساس حقايق152
 • علت چهارم: علاج قبل از وقوع152
 • علت پنجم: تيم و مشاركت بي حد و مرز153
 • علت ششم: بازيافت سرمايه153
 • ساير علل154

فصل سوم : مهندسي ارزش

بخش اول ) مقدمه 157 بخش دوم ) تاريخچه 163

 • تاريخچه مهندسي ارزش163
 • تاريخچه مهندسي ارزش در ايران 169
 • تعريف ارزش و انواع آن 172
 • هزينه وانواع آن 174
 • كاركرد و انواع آن 177
 • كيفيت 181
 • ارزش از ديدگاههاي متفاوت 182
 • ساير تعاريف مرتبط 184
 • تعريف مهندسي ارزش 186
 • فرايند مهندسي ارزش 192
 • روش تحليلي 194
 • روش خلاقيت 196
 • برخي دستاوردهاي به كارگيري مهندسي ارزش 198
 • برنامه كار پيشنهادي انجمن بين المللي ارزش 206
 • مطالعات مقدماتي 208
 • مطالعات ارزش210
 • مطالعات تكميلي 216
 • بررسي برنامه كار هفت مرحله‌اي مهندسي ارزش 216
 • فاز انتخاب 218
 • فاز بررسي يا اطلاعات 225
 • فاز خلاقيت 239
 • فاز ارزيابي 246
 • فاز بسط و توسعه 260
 • فاز ارائه 262
 • فاز اجرا و مميزي 268

بخش سوم ) ارزش و پارامترهاي آن 172بخش چهارم) مهندسي ارزش 186بخش پنجم ) زمان اجراي مهندسي ارزش 200 بخش ششم ) روند اجرائي مهندسي ارزش 205

فصل چهارم : مهندسي مجدد

بخش اول) مقدمه275

 • مقدمه275
 • مهندسي مجدد؛ دگرگون سازي279
 • تعريف و واژه هاي كليدي283
 • دلائل نياز به مهندسي مجدد در دگرگون سازي289
 • مشتريان دگرگون شده اند290
 • رقابت تنگاتنگ295
 • دگرگوني ها پيوسته اند297
 • مهندسي مجدد سازمانها چيست؟307
 • گام اول؛ بدانيد چه مي خواهيد318
 • درك نياز و توان دگرگون كردن320
 • تحليل ذ ينفعان كليدي و نيازهاي آنها 322
 • چارچوبي براي موفقيت340
 • گام دوم: برنامه ريزي كنيد345
 • فرايند برنامه ريزي347
 • گام سوم: اجرا كنيد352
 • تكنيك هاي فني352
 • تكنيك هاي فرهنگي359
 • گام چهارم: سنجش و ارزيابي كنيد376
 • كنترل و بازبيني عمليات377
 • كنترل نتايج383

بخش دوم) مهندسي مجدد چيست؟283بخش سوم) روند اجرائي مهندسي مجدد316

فصل پنجم : مقايسه و نتيجه گيري

بخش اول ) مرور رويكردها 391

 • خلاصه 392
 • شش سيگما چيست؟ 392
 • مهندسي ارزش چيست؟ 393
 • مهندسي مجدد چيست؟ 394

بخش دوم ) مقايسه رويكردها 395

 • شباهت ها 395
 • تفاوت ها 397
 • نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد 402

فصل ششم : منابع و مآخذ

 • منابع فارسي 405
 • منابع لاتين 406

 


مبلغ قابل پرداخت 17,100 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی + تضمینی روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید همین آلان استخدام شوید و شروع به کار کنید و درآمد کسب نمایید. بدون نیاز به تخصصی خاص، ساده و راحت با ...

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

دانش خانواده و جمعیت - جمعی از نویسندگان - عمومی

«دانش خانواده و جمعیت» دانشگاه پیام نور کامل به همراه تست های رسمی این درس از سال تحصیلی 92 تا سال 96 بازدید کننده گرامی توجه فرمایید قیمت این محصول در اکثر فروشگاه ها با تعداد صفحه های کمتر در حدود 10 هزار تومان است که در وب سایت جزوه سرا با تخفیف تابستانی ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

دانش خانواده و جمعیت - جمعی از نویسندگان - عمومی

«دانش خانواده و جمعیت» دانشگاه پیام نور کامل به همراه تست های رسمی این درس از سال تحصیلی 92 تا سال 96 بازدید کننده گرامی توجه فرمایید قیمت این محصول در اکثر فروشگاه ها با تعداد صفحه های کمتر در حدود 10 هزار تومان است که در وب سایت جزوه سرا با تخفیف تابستانی ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مقاله پرسش مهر 98-97رئیس جمهور

مقاله پرسش مهر 98-97رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 98-97 رئیس جمهور بهترین نمونه پرسش مهر نوزدهم سالتحصیلی 98-1397 دانلود مقاله پرسش مهر 98-97 رئیس جمهور بهترین نمونه پرسش مهر نوزدهم سالتحصیلی 98-1397 با فرمت ورد و قابل ویرایش در 25 صفحه.این مقاله پرسش مهر بسیار کامل و آماده می باشد و محتواتش فهرست وار در زیر ...

پاسخ به پرسش مهر 97رئیس جمهور

پاسخ به پرسش مهر 97رئیس جمهور

دانلود مقاله پاسخ به پرسش مهر 97 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 21 صفحه به صورت کامل و دقیق در رابطه با پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور 98-1397 مقاله پاسخ به پرسش مهر 97 رئیس جمهور بسیار کامل و دقیق و قابل ویرایش و قابل ارائه به صورت مقاله در جشنواره ها و مسابقات آموزش و پرورش ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 22صفحه با موضوع در این بخش می توانید دانلود مقاله پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع را به صورت دقیق و کامل انجام داده و از این فروشگاه خرید کنید. برای دانلود مقاله پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع می توانید ...

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 تالیف منوچهر طباطبایی موتمنی منبع رشته حقوق پیام نور ورودی های 95 به بعد شامل 287 صفحه در قالب فایل pdf طبق لیست حذفیات باب 2 و 3 و 5 مطالعه شود. ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

برنامه بازیابی پیامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست - ورودی های 95 رشته

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست - ورودی های 95 رشته

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست حقوق محیط زیست بین الملل جلد اول منبع ورودی های 95 رشته حقوق پیام نور نوشته حسن مرادی شامل 148 صفحه با فرمت pdf طبق لیست حذفیات فصل های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 9 مطالعه شود. ...

سوال عملی Excel با جواب

سوال عملی Excel با جواب

دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "بهترین سایت خرید پروژه، تحقیق و مقاله آماده" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما