تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

بهترین سایت خرید پروژه، تحقیق و مقاله آماده

فروشگاه جامع خرید پروژه و مقاله آماده دانشجویی

فروش پوشاک استوک مارک دار
http://kia-ir.ir

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 504
  • بازدید دیروز : 205
  • بازدید کل : 452646

پروژه آماده ساخت آلياژهاي پلي يورتان پلي وينيل كلرايد به منظور بهبود خواص مكانيكي پلي وينيل كلرايد (114 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش)


پروژه آماده ساخت آلياژهاي پلي يورتان  پلي وينيل كلرايد به منظور بهبود خواص مكانيكي پلي وينيل كلرايد (114 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش)

 

آلياژ پليمري به مخلوطي از دو يا چند پليمر گفته مي شود كه به منظور ايجاد گستره جديدي از خواص نهايي با يكديگر مخلوط مي شوند. مخلوط كردن مواد پليمري به منظور توليد آلياژ، يكي از استراتژي هاي شناخته شده جهت ابداع مواد جديد با خواص مختلف مي باشد. با استفاده از اين روش مي توان بدون ساختن يك پليمر نو از مونومرها، تنها با استفاده از مخلوط كردن مواد پليمري شناخته شده، به آلياژي دست يافت كه خواص كاربردي مورد نظر را داشته باشد.

پيش از ساختن آلياژ پليمري بايد سازگاري اجزاي سازنده آلياژ مورد بررسي قرار گيرد. عدم وجود سازگاري منجر به ايجاد سطح مشترك ضعيف بين فازها و در نتيجه خواص مكانيكي نامناسب مي شود. در واقع خواص فيزيكي – مكانيكي ‌نهايي آلياژ نه تنها بوسيلة خواص فيزيكي و مكانيكي هر يك از پليمرهاي سازنده، بلكه از طريق چسبندگي بين فازها نيز تعيين مي‌شود.

يكي از اهداف ساختن آلياژهاي پليمري، بهبود خواص مكانيكي يك پليمر با استفاده از آلياژ كردن آن با يك پليمر ديگر مي باشد. چقرمه سازي پليمر هاي شكننده پر مصرف، با استفاده از الاستومرها يكي از موارد آلياژ سازي به منظور بهبود خواص مكانيكي است . در اين موارد خواص پليمرهاي پر مصرف از طريق الاستومرها بهبود مي يابد.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

1- مقدمه. 1

2- مرور گزارشات... 4

2-1- عوامل مهم تاثير گذار در ساخت آلياژهاي گرماسخت / گرمانرم. 5

2-1-1- غلظت جزء گرمانرم و تركيب درصد اجزا5

2-1-2- نسبت گرانروي دو فاز7

2-1-3- نرخ واكنش فاز گرماسخت و زمان ژل شدن.. 11

2-2- پلي وينيل كلرايد. 12

2-3- پلي يورتان.. 12

2-3-1- مقدمه. 12

2-3-2- مونومر هاي سازنده پلي يورتان.. 13

2-3-2-1- ايزوسيانات... 14

2-3-2-2- پلي الها18

2-3-2-3- عامل بسط زنجير. 20

2-3-2-4- كاتاليزور21

2-3-3- الاستومرهاي پلي يورتان.. 22

2-3-3-1- الاستومرهاي شبكه اي شونده پلي يورتان.. 23

2-3-3-2- روش تك مرحله ايدر ساخت الاستومرهاي شبكه اي شده پلي يورتان.. 23

2-3-3-4- تئوري مشاهده رفتار الاستومري در الاستومرهاي پلي يورتان.. 24

2-3-4- شيمي رئولوژي پلي يورتان.. 26

2-3-4-1- مقدمه. 26

2-3-4-3- شيمي – رئولوژي واكنش هاي توليد پلي يورتان با شبكه هاي عرضي شيميايي.. 27

2-3-5- آلياژهاي پلي يورتان.. 32

2-3-5-1- آلياژهاي پلي يورتان / پلي وينيل كلرايد. 33

2-3-5-2- پليمر كردن پلي يورتان همزمان با آلياژ سازي با پلي وينيل كلرايد. 39

3- تجربي.. 40

3-1- مقدمه. 41

3-2- مواد. 41

3-2-1- دي فنيل متان دي ايزوسيانات... 42

3-2-2- پلي تترا متيل اتر گلايكول.. 42

3-2-3- (1 و4- بوتان دي ال)43

3-2-4- دي بوتيل تين دي لورات... 43

3-2-5- پلي وينيل كلرايد. 44

3-2-6- پايدار كننده حرارتي.. 44

3-4- روشهاي تهيه نمونه و شرايط آزمايش.... 46

3-4-1-انتخاب عوامل و جدول آزمايشات روش تاگوچي.. 46

3-4-2- آزمايشات رئومتري.. 48

3-4-2-1- روش آماده سازي نمونه ها جهت آزمايشات رئومتري.. 49

3-4-2-2- شرايط آزمايشات رئومتري.. 49

3-4-3- اختلاط با پلي وينيل كلرايد. 50

3-4-3-1- آماده سازي آميزه پلي وينيل كلرايد. 50

3-4-3-2- ساخت آلياژ در مخلوط كن داخلي.. 51

3-4-4- آماده سازي نمونه براي آزمايش ميكروسكوپ الكتروني.. 53

3-4-5- آماده سازي نمونه هاي آزمايش كشش.... 53

4- نتايج و بحث... 54

4-1 -مقدمه. 54

4-2- نتايج روش طراحي آزمايش تاگوچي.. 54

4-3- آزمايشات تكميلي و انتخاب تركيب پلي يورتان نهايي.. 58

4-4- شناسايي مشخصه هاي تركيب نهايي به منظور تعريف محدوده عمليات اختلاط.. 68

4-4-1- اثر دما68

4-4-2- اثر نرخ برش.... 72

4-5- اثر نرخ برش بر گرانروي كمپلكس پلي وينيل كلرايد. 75

4-6- پليمر شدن و اختلاط همزمان پلي يورتان در فاز پيوسته پلي وينيل كلرايد. 76

4-6-1- اثر پايدار كننده حرارتي پلي وينيل كلرايد روي پليمرشدن پلي يورتان.. 76

4-6-2- بررسي نسبت گرانروي پلي يورتان و پلي وينيل كلرايد. 78

4-6-3- بررسي نحوة خوراك دهي اجزاء82

4-6-3-1- تحليل گشتاور روش خوراك دهي 1. 83

4-6-3-2- تحليل نتايج روش خوراك دهي 2. 84

4-6-3-3- بررسي روش سوم خوراك دهي.. 85

4-6-3-4- انتخاب روش خوراك دهي.. 86

4-6-4- بررسي اثر تغيير تركيب درصد فاز متفرق در تغيير گشتاور تعادلي.. 86

4-6-4-1- روش خوراك دهي اول.. 87

4-6-4-2- روش خوراك دهي سوم. 88

4-7- نتايج آزمون هاي مكانيكي.. 89

4-7-1- خواص مكانيكي آلياژهاي توليد شده از روش خوراك دهي اول.. 89

4-7-2- خواص مكانيكي آلياژهاي توليد شده از روش خوراك دهي سوم. 92

4-8- مشاهده ريز ساختار آلياژ نهايي.. 95

عكس 10 ريز ساختار آلياژ در تركيب درصد 10/90 پلي يورتان/ پلي وينيل كلرايد. 100

5- نتيجه گيري.. 101

6- پيشنهاد براي ادامه تحقيق... 103

  

 

فهرست جداول

 جدول 3-1 مشخصات ايزوسيانات استفاده شده در ساختن پلي يورتان.. 42

جدول 3-2 مشخصات پلي ال هاي استفاده شده در ساخت پلي يورتان.. 43

جدول 3-3 مشخصات 1و4-بوتان دي ال.. 43

جدول 3-4 مشخصات دي بوتيل تين دي لورات... 44

جدول 3-5 مشخصات پلي وينيل كلرايد. 44

جدول 3-6 نام عاملها و سطح هر عامل در روش تاگوچي.. 47

جدول 3-7 آرايه L9 استاندارد پيشنهادي روش تاگوچي.. 48

جدول 4-1 مشخصات نمونه هاي استفاده شده در بررسي اثر وزن مولكولي پلي ال.. 60

جدول 4-2 مشخصات نمونه هاي مورد استفاده در بررسي اثر تغيير محتواي عامل بسط زنجير. 61

جدول 4- 3 مشخصات تركيب هاي به كار رفته در آزمايش زمان.. 64

جدول 4-4 مشخصات تركيب انتخاب شده جهت آلياژ شدن با پلي وينيل كلرايد. 67

 

فهرست اشكال

 

شكل 2-1 ريز ساختار آلياژهاي پلي پروپيلن/پلي كربنات... 6

شكل2-2 نتايج بدست آمده توسط پل در مورد آلياژهاي پلي كربنات/استايرن اكريلونيتريل در دو حالت استفاده از 3% سازگار كننده و بدون سازگار كننده8

شكل2-3 تغييرات گرانروي فاز متفرق به فاز پيوسته برحسب پيشرفت واكنش پليمر شدن پلي يورتان در پلي اتيلن مذاب 9

شكل2-4 سه ناحيه تغيير در نمودار گشتاور- زمان هنگام پليمر شدن پلي يورتان.. 10

شكل2-5 نمودار گشتاور برحسب نسبت گرانروي در دماي معادل 140 درجه و دور 50 دور بر دقيقه 11

شكل2-6 واكنش تشكيل گروه شيميايي يورتان.. 13

شكل2-7 گروه شيميايي ايزوسيانات... 14

شكل2-8 ساختارهاي همپار در يك تركيب ايزوسيانات... 14

شكل 2-9 ساختار شيميايي ايزوسيانات هاي پر مصرف... 16

شكل2-10 نمايي از زنجير مولكولي MDI17

شكل2-11 ساختار شيميايي تترا هيدروفوران (راست) و پلي تترا هيدروفوران (چپ)20

شكل 2-12 ساختار مولكولي 1و4-بوتان دي ال.. 21

شكل2-13 ساختار بلوكي پلي يورتان تشكيل شده از قسمت هاي نرم و سخت... 25

شكل2-14 تعيين نقطه ژل با استفاده از ثبت مقادير ضريب ميرايش با گذشت زمان.. 29

شكل 2-15 آزمون كشش بر روي آلياژهاي پلي يورتان گرمانرم/ پلي وينيل كلرايد.37

شكل2-16 مقايسه اثر نرم كننده هاي DOP و DIDP با اثر نرم كنندگي پلي يورتان در تغيير مدول پلي وينيل كلرايد 39

شكل 4-1 نمودار تغييرات مدول ذخيره و اتلافي بر حسب افزايش تدريجي دما55

شكل 4-2 نمودار تغييرات گرانروي كمپلكس بر حسب افزايش تدريجي دما55

شکل 4-3 نمودار تك عاملي اثر نسبت مولی (پلي تترا متيل اتر گلايکول/1و4-بوتان دي ال) روی مدول ژل 56

 شکل 4-4 نمودار تك عاملي اثر غلظت كاتاليزور روی مدول ژل.. 57

شکل 4-5 نمودار تك عاملي اثر نرخ حرارت دهي روی مدول ژل.. 57

شکل 4-6 نمودار تك عاملي اثر وزن مولكولي پلي ال روی مدول ژل.. 57

شكل 4-7 آزمايش زمان تركيب بهينه تاگوچي در دماي 120 درجه سانتي گراد. 58

شكل4-8 مدول ذخيره و اتلافي با تغيير وزن مولكولي پلي ال براي تركيب هاي (1)، (2) و(3) جدول 4-1 60

شكل4-9 تغيير زمان ژل با تغيير وزن مولكولي پلي ال براي تركيب هاي (1)، (2) و(3) جدول 4-1 61

شكل 4-10 نمودار تغييرات مدول ذخيره و اتلافي در نقطه ژل برحسب افزايش غلظت عامل بسط زنجير براي نمونه هاي جدول 4-2. 62

شكل 4-11 نمودار تغييرات زمان ژل برحسب افزايش غلظت عامل بسط زنجير براي نمونه هاي جدول 4-2 62

شكل 4-12 مقايسه مدول در نقطه ژل تركيبات كاتاليزور دار و بدون كاتاليزور جدول 4-2. 63

4-13 نمودار تغييرات زمان ژل شدن تركيبات كاتاليزور دار و بدون كاتاليزور64

شکل 4-15 نمودار مقايسه اي نشان دهندة اثر افزودن كاتاليزور روي مقدار مدول ذخيره و اتلافي در نقطة ژل شدن تركيبات جدول 4-3 در دماي 75 درجه سانتي گراد. 66

شكل 4-16 نمودار تغييرات مدول ذخيره و اتلافي تركيب نهايي در اثر افزايش تدريجي درجة حرارت با نرخ 1 درجة سانتي گراد بر دقيقه. 69

شكل 4-17 بررسي اثر تغيير دما در چگونگي تغيير مدول ذخيره تركيب نهايي با زمان.. 70

شکل 4-18 اثر دما روي چگونگي افزايش مدول اتلافي تركيب نهايي با زمان.. 70

شكل 4-19 بررسي اثر تغيير دما روي افزايش گرانروي كمپلكس.... 71

شكل 4-20 روند تغييرات زمان ژل شدن بر حسب افزايش دما72

شكل4-22 رفتار گرانروي كمپلكس تركيب پلي يورتان در فركانس هاي 1،5،10،20،50 راديان بر ثانيه در دماي 120 درجة سانتي گراد. 73

  شكل 4-23 نمودار گرانروي كمپلكس- فركانس در زمانهاي مختلف پيش و پس از ژل شدن در دماي 100 درجة سانتي گراد.74

شكل 4-24 نمودار گرانروي كمپلكس- فركانس در زمانهاي مختلف پيش و پس از ژل شدن در دماي 120 درجة سانتي گراد..74

شكل 4-25 نمودار گرانروي كمپلكس – فركانس پلي وينيل كلرايد. 76

شكل 4-26 بررسي اثر كاتاليزوري پايدار كنندة حرارتي بكار رفته در تركيب پلي يورتان.. 77

شكل 4-27 گرانروي پيش بيني شده پلي وينيل كلرايد در دماي 120 درجه سانتي گراد. 79

شكل 4-28 نسبت گرانروي كمپلكس (پلي وينيل كلرايد/ پلي يورتان)، در زمانهاي مختلف از شروع واكنش پيش از زمان ژل شدن بر حسب فركانس در دماي 120 درجه سانتي گراد. 80

شكل 4-29 نسبت گرانروي كمپلكس (پلي وينيل كلرايد/ پلي يورتان)، در زمانهاي مختلف از شروع واكنش پس از زمان ژل شدن بر حسب فركانس در دماي 120 درجه سانتي گراد. 80

شكل 4-30 نمودار تغييرات گشتاور- زمان تركيب 25/75 (پلي يورتان/پلي وينيل كلرايد) در روش اول خوراك دهي.سرعت چرخش60 دور بر دقيقه مي باشد. 83

شكل 4-31 نمودار گشتاور- زمان مخلوط 25/75 (پلي يورتان/ پلي وينيل كلرايد) در روش دوم خوراك دهيسرعت چرخش 60 دور بر دقيقه مي باشد. 84

شكل 4-32 نمودار گشتاور زمان تركيب (25/75) PVC/PU ، روش سوم خوراك دهي.. 86

سرعت چرخش 60 دور بر دقيقه مي باشد. 86

شكل 4-33 نحوة تغييرات گشتاورتعادلي با تغيير مقدار پلي يورتان در سرعت هاي 60، 80 و 100 دور بر دقيقه در روش اول خوراك دهي.. 87

شكل 4-34 نحوة تغييرات گشتاورتعادلي با تغيير مقدار پلي يورتان در سرعت هاي 60، 80 و 100 دور بر دقيقه در روش سوم خوراك دهي.. 89

شكل 4-35 روند تغيير مدول الاستيك تركيبات تهيه شده با روش اول خوراك دهي.. 90

شكل4-36 روند تغيير ازدياد طول در نقطه پارگي براي تركيبات روش اول خوراك دهي.. 90

شكل4-37 روند تغيير چقرمگي براي تركيبات روش اول خوراك دهي.. 91

شكل4-38 روند تغيير مدول الاستيك تركيبات تهيه شده با روش سوم خوراك دهي.. 92

شكل4-39 روند تغيير ازدياد طول در نقطه پارگي براي تركيبات روش سوم خوراك دهي.. 93

شكل4-40 روند تغيير چقرمگي براي تركيبات روش سوم خوراك دهي.. 93

عكس 1 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي اول سرعت 60. 97

عكس 2 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي اول سرعت 80. 97

عكس 3 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي اول سرعت 100. 97

عكس 4 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي سوم سرعت 60. 97

عكس 5 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي سوم سرعت 80. 97

عكس 6 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي سوم سرعت 100. 97

عكس 7 ريز ساختار آلياژهاي 25/ 75 پلي يورتان / پلي وينيل كلرايد تهيه شده با روش سوم خوراك دهي در سرعت 60 دور بر دقيقه. 98

عكس 8 ريز ساختار آلياژهاي 25/ 75 پلي يورتان / پلي وينيل كلرايد تهيه شده با روش سوم خوراك دهي در سرعت 80 دور بر دقيقه. 98

عكس 9 ريز ساختار آلياژهاي 25/ 75 پلي يورتان / پلي وينيل كلرايد تهيه شده با روش سوم خوراك دهي در سرعت 100 دور بر دقيقه. 98

عكس 10 ريز ساختار آلياژ در تركيب درصد 10/90 پلي يورتان/ پلي وينيل كلرايد. 100

عكس 11 ريز ساختار آلياژ در تركيب درصد 15/85 پلي يورتان/ پلي وينيل كلرايد. 100

عكس 12 ريز ساختار آلياژ در تركيب درصد 25/75 پلي يورتان/ پلي وينيل كلرايد. 100

عكس 13 تصوير ريز ساختار آلياژ تهيه شده با شناساگر الكترون بازگشتي.. 101

 

 

 


مبلغ قابل پرداخت 50,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ خرداد ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1036
اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی + تضمینی همین آلان استخدام شوید و شروع به کار کنید و درآمد کسب نمایید. بدون نیاز به تخصصی خاص، ساده و راحت با ترفندی متفاوت تر از همه ی روش ها. تضمین ما : اگر واقعا این آموزش ارزش این مبلغ را نداشت با ما تماس بگیرید تا مبلغ را برگشت دهیم ...

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

نرم افزار ممبر پلاس (ویژه) با ۸۰ درصد تخفیف

آموزش افزایش ممبر واقعی و ایرانی کانال تلگرام (80 درصد تخفیف ویژه) یکی از امکانات پرطرفدار تلگرام قابلیت ساختن کانال است . شما می توانید کانال خود را بسازید و مطالب مورد نظر خود را با اعضای (ممبر) کانال خود به اشتراک بگذارید یا اینکه محصول مورد نظر خود را برای فروش قرار ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 28 اسفند 1395 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که ...

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است جدیدترین نسخه:اپدیت 28 اسفند1395 کسب درامد میلیونی از ...

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

-بسم الله الرحمن الرحیم- شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظور، ما نرم افزاری را برای شما دوستان عزیز، آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت آموزش ساختن فروشگاه اینترنتی آموزش فروشگاه اینترنتی به عنوان هدیه فقط 3000 نسخه به فروش میرسد و دیگه به هیچ عنوان به فروش نمیرسد تعداد موجود = 25 عدد تخفیف ویژه 40 درصدی تا پایان امشب جوانان جویای کار بشتابید فرصت محدوده بدون نیاز به ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

برنامه بازیابی پیامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

دانلود کتاب چشم طلایی ، بزرگترین مرجع گنج یابی و دفینه ها کتاب چشم طلایی اولین و بزرگترین مرجع کامل اثار و علائم دفینه : دانلود الکترونیکی کتاب چشم طلایی اسکن گرفته شده از روی خود کتاب 312 صفحه رنگی کامل دانلود کتاب چشم طلایی اولین مرجع کامل اثار و علائم دفینه(به صورت کاملا ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

برای دانلود اصل فایل مقاله از سایت سیویلیکا آدرس لینک مقاله و یا مقالات را به همراه شماره تراکنش (ها) به ایمیل مدیریت فروشگاه ارسال نمایید.در ضمن پژوهشگرانی که از این امکان جهت دانلود مقالات خود بیشتر استفاده نمایند شامل تخفیف در ازای 6 در خواست تنها هزینه 5 مقاله را پرداخت می ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

لینک خرید در انتهای صفحه می باشد نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: ...

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

جم رایگان در کلش اف کلنز کلش آف کلنز رو بترکونید تعداد خریدهای موفق: 1086 عدد می خواهی استراتژی حمله و دفاع با انواع نیرو ها و سازه ها رو بدونی؟؟ میخواهی تبدیل به رهبر واقعی کلش بشی؟؟ میخواهی میزان غارتت بره بالا؟؟ ما به شما راز های کلش اف کلنز رو پیشنهاد میکنیم آیا می ...

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

برنامه ای که بالاترین امتیاز را در اختیار دارد و هم اکنون جز محبوب ترین نرم افزار در دنیا میباشد و رکورد دانلود را شکسته است. یکی از جدیدترین و حرفه ای ترین نرم افزارهای تماس های صوتی و تصویری رایگان برای تمامی سیستم های اندروید می باشد، بوسیله این نرم افزار می توانید به راحتی ...

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

کلید کتاب کار Four Corners 1،2،3،4+ متن listening درون CD این بسته دربرگیرنده کلید کتابهای کار (ورک بوک) 1 ،2 ،3 و 4 وهمچنین متن کامل لیسینینگ فورکرنرز میباشد. پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1 ( حجم فایل : 3.72 MB ) پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر2 ( حجم فایل : 10.21 MB ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم

مشخصات محصول 1- تعداد صفحات: 192صفحه (تعداد لغت در هر صفحه به طور متوسط 18 عدد) 2- فرمت pdf 3- در بر دارنده تمامی لغات هر 12 مهارت لزگی+ لغات بسیاری از متون سنوات گذشته 4- حجم فایل 1.36 MB دوستان شما به رایگان هم میتوانید فایلهایی تحت عنوان لغات لزگی دانلود کنید ولی تعداد لغات ...

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی + آموزش سه نرم افزار طراحی و تحلیل لوله کشی صنعتی دانش پایپینگ ( Piping ) یا لوله کشی صنعتی کار برد گسترده ای در صنایع مختلف مانند صنایع پتروشیمی ، نفت ،گاز و ... دارد و متخصصین این رشته به سرعت جذب بازار کار می شوند. بسته جامع ...

ربات آنتی بن تمام اتوماتیک KOP ورژن فول همانگ با

باور کردنی نیست اما انجام دادیم ربات فول اتوماتیک چیزی فراتر از ذهن شما برای اولین بار در ایران این بار برای راحتی شما آموزش به صورت ویدیو تهیه شده است که تمام قسمت های ربات را به صورت کامل برای شما توضیح دادیم لینک این مطلب در سایت ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...


مطالب تصادفی

  • 196 - اقدام پژوهی: چگونه مي توانم دانش آموزان مدرسه راهنمايي را به خوردن قرص آهن ترغيب كنم ؟ - 27 صفحه فایل ورد - word
  • 195 - اقدام پژوهی: بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی - 17 صفحه فایل ورد - word
  • 194 - اقدام پژوهی: چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم - 40 صفحه فایل ورد - word
  • 193 - اقدام پژوهی: راههاي مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز - 14 صفحه فایل ورد - word
  • 192 - اقدام پژوهی: چگونه توانستم بوسیله ورزش مشکل پرخاشگری دانش آموز را برطرف نمایم - 42 صفحه فایل ورد - word

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "بهترین سایت خرید پروژه، تحقیق و مقاله آماده" می باشد
" فروشگاهی از 4KIA "