تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

بهترین سایت خرید پروژه، تحقیق و مقاله آماده

فروشگاه جامع خرید پروژه و مقاله آماده دانشجویی

تقویم لایه باز 96
http://kia-ir.ir

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 152
  • بازدید دیروز : 631
  • بازدید کل : 245383

پروژه آماده ساخت آلياژهاي پلي يورتان پلي وينيل كلرايد به منظور بهبود خواص مكانيكي پلي وينيل كلرايد (114 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش)


 

آلياژ پليمري به مخلوطي از دو يا چند پليمر گفته مي شود كه به منظور ايجاد گستره جديدي از خواص نهايي با يكديگر مخلوط مي شوند. مخلوط كردن مواد پليمري به منظور توليد آلياژ، يكي از استراتژي هاي شناخته شده جهت ابداع مواد جديد با خواص مختلف مي باشد. با استفاده از اين روش مي توان بدون ساختن يك پليمر نو از مونومرها، تنها با استفاده از مخلوط كردن مواد پليمري شناخته شده، به آلياژي دست يافت كه خواص كاربردي مورد نظر را داشته باشد.

پيش از ساختن آلياژ پليمري بايد سازگاري اجزاي سازنده آلياژ مورد بررسي قرار گيرد. عدم وجود سازگاري منجر به ايجاد سطح مشترك ضعيف بين فازها و در نتيجه خواص مكانيكي نامناسب مي شود. در واقع خواص فيزيكي – مكانيكي ‌نهايي آلياژ نه تنها بوسيلة خواص فيزيكي و مكانيكي هر يك از پليمرهاي سازنده، بلكه از طريق چسبندگي بين فازها نيز تعيين مي‌شود.

يكي از اهداف ساختن آلياژهاي پليمري، بهبود خواص مكانيكي يك پليمر با استفاده از آلياژ كردن آن با يك پليمر ديگر مي باشد. چقرمه سازي پليمر هاي شكننده پر مصرف، با استفاده از الاستومرها يكي از موارد آلياژ سازي به منظور بهبود خواص مكانيكي است . در اين موارد خواص پليمرهاي پر مصرف از طريق الاستومرها بهبود مي يابد.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

1- مقدمه. 1

2- مرور گزارشات... 4

2-1- عوامل مهم تاثير گذار در ساخت آلياژهاي گرماسخت / گرمانرم. 5

2-1-1- غلظت جزء گرمانرم و تركيب درصد اجزا5

2-1-2- نسبت گرانروي دو فاز7

2-1-3- نرخ واكنش فاز گرماسخت و زمان ژل شدن.. 11

2-2- پلي وينيل كلرايد. 12

2-3- پلي يورتان.. 12

2-3-1- مقدمه. 12

2-3-2- مونومر هاي سازنده پلي يورتان.. 13

2-3-2-1- ايزوسيانات... 14

2-3-2-2- پلي الها18

2-3-2-3- عامل بسط زنجير. 20

2-3-2-4- كاتاليزور21

2-3-3- الاستومرهاي پلي يورتان.. 22

2-3-3-1- الاستومرهاي شبكه اي شونده پلي يورتان.. 23

2-3-3-2- روش تك مرحله ايدر ساخت الاستومرهاي شبكه اي شده پلي يورتان.. 23

2-3-3-4- تئوري مشاهده رفتار الاستومري در الاستومرهاي پلي يورتان.. 24

2-3-4- شيمي رئولوژي پلي يورتان.. 26

2-3-4-1- مقدمه. 26

2-3-4-3- شيمي – رئولوژي واكنش هاي توليد پلي يورتان با شبكه هاي عرضي شيميايي.. 27

2-3-5- آلياژهاي پلي يورتان.. 32

2-3-5-1- آلياژهاي پلي يورتان / پلي وينيل كلرايد. 33

2-3-5-2- پليمر كردن پلي يورتان همزمان با آلياژ سازي با پلي وينيل كلرايد. 39

3- تجربي.. 40

3-1- مقدمه. 41

3-2- مواد. 41

3-2-1- دي فنيل متان دي ايزوسيانات... 42

3-2-2- پلي تترا متيل اتر گلايكول.. 42

3-2-3- (1 و4- بوتان دي ال)43

3-2-4- دي بوتيل تين دي لورات... 43

3-2-5- پلي وينيل كلرايد. 44

3-2-6- پايدار كننده حرارتي.. 44

3-4- روشهاي تهيه نمونه و شرايط آزمايش.... 46

3-4-1-انتخاب عوامل و جدول آزمايشات روش تاگوچي.. 46

3-4-2- آزمايشات رئومتري.. 48

3-4-2-1- روش آماده سازي نمونه ها جهت آزمايشات رئومتري.. 49

3-4-2-2- شرايط آزمايشات رئومتري.. 49

3-4-3- اختلاط با پلي وينيل كلرايد. 50

3-4-3-1- آماده سازي آميزه پلي وينيل كلرايد. 50

3-4-3-2- ساخت آلياژ در مخلوط كن داخلي.. 51

3-4-4- آماده سازي نمونه براي آزمايش ميكروسكوپ الكتروني.. 53

3-4-5- آماده سازي نمونه هاي آزمايش كشش.... 53

4- نتايج و بحث... 54

4-1 -مقدمه. 54

4-2- نتايج روش طراحي آزمايش تاگوچي.. 54

4-3- آزمايشات تكميلي و انتخاب تركيب پلي يورتان نهايي.. 58

4-4- شناسايي مشخصه هاي تركيب نهايي به منظور تعريف محدوده عمليات اختلاط.. 68

4-4-1- اثر دما68

4-4-2- اثر نرخ برش.... 72

4-5- اثر نرخ برش بر گرانروي كمپلكس پلي وينيل كلرايد. 75

4-6- پليمر شدن و اختلاط همزمان پلي يورتان در فاز پيوسته پلي وينيل كلرايد. 76

4-6-1- اثر پايدار كننده حرارتي پلي وينيل كلرايد روي پليمرشدن پلي يورتان.. 76

4-6-2- بررسي نسبت گرانروي پلي يورتان و پلي وينيل كلرايد. 78

4-6-3- بررسي نحوة خوراك دهي اجزاء82

4-6-3-1- تحليل گشتاور روش خوراك دهي 1. 83

4-6-3-2- تحليل نتايج روش خوراك دهي 2. 84

4-6-3-3- بررسي روش سوم خوراك دهي.. 85

4-6-3-4- انتخاب روش خوراك دهي.. 86

4-6-4- بررسي اثر تغيير تركيب درصد فاز متفرق در تغيير گشتاور تعادلي.. 86

4-6-4-1- روش خوراك دهي اول.. 87

4-6-4-2- روش خوراك دهي سوم. 88

4-7- نتايج آزمون هاي مكانيكي.. 89

4-7-1- خواص مكانيكي آلياژهاي توليد شده از روش خوراك دهي اول.. 89

4-7-2- خواص مكانيكي آلياژهاي توليد شده از روش خوراك دهي سوم. 92

4-8- مشاهده ريز ساختار آلياژ نهايي.. 95

عكس 10 ريز ساختار آلياژ در تركيب درصد 10/90 پلي يورتان/ پلي وينيل كلرايد. 100

5- نتيجه گيري.. 101

6- پيشنهاد براي ادامه تحقيق... 103

  

 

فهرست جداول

 جدول 3-1 مشخصات ايزوسيانات استفاده شده در ساختن پلي يورتان.. 42

جدول 3-2 مشخصات پلي ال هاي استفاده شده در ساخت پلي يورتان.. 43

جدول 3-3 مشخصات 1و4-بوتان دي ال.. 43

جدول 3-4 مشخصات دي بوتيل تين دي لورات... 44

جدول 3-5 مشخصات پلي وينيل كلرايد. 44

جدول 3-6 نام عاملها و سطح هر عامل در روش تاگوچي.. 47

جدول 3-7 آرايه L9 استاندارد پيشنهادي روش تاگوچي.. 48

جدول 4-1 مشخصات نمونه هاي استفاده شده در بررسي اثر وزن مولكولي پلي ال.. 60

جدول 4-2 مشخصات نمونه هاي مورد استفاده در بررسي اثر تغيير محتواي عامل بسط زنجير. 61

جدول 4- 3 مشخصات تركيب هاي به كار رفته در آزمايش زمان.. 64

جدول 4-4 مشخصات تركيب انتخاب شده جهت آلياژ شدن با پلي وينيل كلرايد. 67

 

فهرست اشكال

 

شكل 2-1 ريز ساختار آلياژهاي پلي پروپيلن/پلي كربنات... 6

شكل2-2 نتايج بدست آمده توسط پل در مورد آلياژهاي پلي كربنات/استايرن اكريلونيتريل در دو حالت استفاده از 3% سازگار كننده و بدون سازگار كننده8

شكل2-3 تغييرات گرانروي فاز متفرق به فاز پيوسته برحسب پيشرفت واكنش پليمر شدن پلي يورتان در پلي اتيلن مذاب 9

شكل2-4 سه ناحيه تغيير در نمودار گشتاور- زمان هنگام پليمر شدن پلي يورتان.. 10

شكل2-5 نمودار گشتاور برحسب نسبت گرانروي در دماي معادل 140 درجه و دور 50 دور بر دقيقه 11

شكل2-6 واكنش تشكيل گروه شيميايي يورتان.. 13

شكل2-7 گروه شيميايي ايزوسيانات... 14

شكل2-8 ساختارهاي همپار در يك تركيب ايزوسيانات... 14

شكل 2-9 ساختار شيميايي ايزوسيانات هاي پر مصرف... 16

شكل2-10 نمايي از زنجير مولكولي MDI17

شكل2-11 ساختار شيميايي تترا هيدروفوران (راست) و پلي تترا هيدروفوران (چپ)20

شكل 2-12 ساختار مولكولي 1و4-بوتان دي ال.. 21

شكل2-13 ساختار بلوكي پلي يورتان تشكيل شده از قسمت هاي نرم و سخت... 25

شكل2-14 تعيين نقطه ژل با استفاده از ثبت مقادير ضريب ميرايش با گذشت زمان.. 29

شكل 2-15 آزمون كشش بر روي آلياژهاي پلي يورتان گرمانرم/ پلي وينيل كلرايد.37

شكل2-16 مقايسه اثر نرم كننده هاي DOP و DIDP با اثر نرم كنندگي پلي يورتان در تغيير مدول پلي وينيل كلرايد 39

شكل 4-1 نمودار تغييرات مدول ذخيره و اتلافي بر حسب افزايش تدريجي دما55

شكل 4-2 نمودار تغييرات گرانروي كمپلكس بر حسب افزايش تدريجي دما55

شکل 4-3 نمودار تك عاملي اثر نسبت مولی (پلي تترا متيل اتر گلايکول/1و4-بوتان دي ال) روی مدول ژل 56

 شکل 4-4 نمودار تك عاملي اثر غلظت كاتاليزور روی مدول ژل.. 57

شکل 4-5 نمودار تك عاملي اثر نرخ حرارت دهي روی مدول ژل.. 57

شکل 4-6 نمودار تك عاملي اثر وزن مولكولي پلي ال روی مدول ژل.. 57

شكل 4-7 آزمايش زمان تركيب بهينه تاگوچي در دماي 120 درجه سانتي گراد. 58

شكل4-8 مدول ذخيره و اتلافي با تغيير وزن مولكولي پلي ال براي تركيب هاي (1)، (2) و(3) جدول 4-1 60

شكل4-9 تغيير زمان ژل با تغيير وزن مولكولي پلي ال براي تركيب هاي (1)، (2) و(3) جدول 4-1 61

شكل 4-10 نمودار تغييرات مدول ذخيره و اتلافي در نقطه ژل برحسب افزايش غلظت عامل بسط زنجير براي نمونه هاي جدول 4-2. 62

شكل 4-11 نمودار تغييرات زمان ژل برحسب افزايش غلظت عامل بسط زنجير براي نمونه هاي جدول 4-2 62

شكل 4-12 مقايسه مدول در نقطه ژل تركيبات كاتاليزور دار و بدون كاتاليزور جدول 4-2. 63

4-13 نمودار تغييرات زمان ژل شدن تركيبات كاتاليزور دار و بدون كاتاليزور64

شکل 4-15 نمودار مقايسه اي نشان دهندة اثر افزودن كاتاليزور روي مقدار مدول ذخيره و اتلافي در نقطة ژل شدن تركيبات جدول 4-3 در دماي 75 درجه سانتي گراد. 66

شكل 4-16 نمودار تغييرات مدول ذخيره و اتلافي تركيب نهايي در اثر افزايش تدريجي درجة حرارت با نرخ 1 درجة سانتي گراد بر دقيقه. 69

شكل 4-17 بررسي اثر تغيير دما در چگونگي تغيير مدول ذخيره تركيب نهايي با زمان.. 70

شکل 4-18 اثر دما روي چگونگي افزايش مدول اتلافي تركيب نهايي با زمان.. 70

شكل 4-19 بررسي اثر تغيير دما روي افزايش گرانروي كمپلكس.... 71

شكل 4-20 روند تغييرات زمان ژل شدن بر حسب افزايش دما72

شكل4-22 رفتار گرانروي كمپلكس تركيب پلي يورتان در فركانس هاي 1،5،10،20،50 راديان بر ثانيه در دماي 120 درجة سانتي گراد. 73

  شكل 4-23 نمودار گرانروي كمپلكس- فركانس در زمانهاي مختلف پيش و پس از ژل شدن در دماي 100 درجة سانتي گراد.74

شكل 4-24 نمودار گرانروي كمپلكس- فركانس در زمانهاي مختلف پيش و پس از ژل شدن در دماي 120 درجة سانتي گراد..74

شكل 4-25 نمودار گرانروي كمپلكس – فركانس پلي وينيل كلرايد. 76

شكل 4-26 بررسي اثر كاتاليزوري پايدار كنندة حرارتي بكار رفته در تركيب پلي يورتان.. 77

شكل 4-27 گرانروي پيش بيني شده پلي وينيل كلرايد در دماي 120 درجه سانتي گراد. 79

شكل 4-28 نسبت گرانروي كمپلكس (پلي وينيل كلرايد/ پلي يورتان)، در زمانهاي مختلف از شروع واكنش پيش از زمان ژل شدن بر حسب فركانس در دماي 120 درجه سانتي گراد. 80

شكل 4-29 نسبت گرانروي كمپلكس (پلي وينيل كلرايد/ پلي يورتان)، در زمانهاي مختلف از شروع واكنش پس از زمان ژل شدن بر حسب فركانس در دماي 120 درجه سانتي گراد. 80

شكل 4-30 نمودار تغييرات گشتاور- زمان تركيب 25/75 (پلي يورتان/پلي وينيل كلرايد) در روش اول خوراك دهي.سرعت چرخش60 دور بر دقيقه مي باشد. 83

شكل 4-31 نمودار گشتاور- زمان مخلوط 25/75 (پلي يورتان/ پلي وينيل كلرايد) در روش دوم خوراك دهيسرعت چرخش 60 دور بر دقيقه مي باشد. 84

شكل 4-32 نمودار گشتاور زمان تركيب (25/75) PVC/PU ، روش سوم خوراك دهي.. 86

سرعت چرخش 60 دور بر دقيقه مي باشد. 86

شكل 4-33 نحوة تغييرات گشتاورتعادلي با تغيير مقدار پلي يورتان در سرعت هاي 60، 80 و 100 دور بر دقيقه در روش اول خوراك دهي.. 87

شكل 4-34 نحوة تغييرات گشتاورتعادلي با تغيير مقدار پلي يورتان در سرعت هاي 60، 80 و 100 دور بر دقيقه در روش سوم خوراك دهي.. 89

شكل 4-35 روند تغيير مدول الاستيك تركيبات تهيه شده با روش اول خوراك دهي.. 90

شكل4-36 روند تغيير ازدياد طول در نقطه پارگي براي تركيبات روش اول خوراك دهي.. 90

شكل4-37 روند تغيير چقرمگي براي تركيبات روش اول خوراك دهي.. 91

شكل4-38 روند تغيير مدول الاستيك تركيبات تهيه شده با روش سوم خوراك دهي.. 92

شكل4-39 روند تغيير ازدياد طول در نقطه پارگي براي تركيبات روش سوم خوراك دهي.. 93

شكل4-40 روند تغيير چقرمگي براي تركيبات روش سوم خوراك دهي.. 93

عكس 1 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي اول سرعت 60. 97

عكس 2 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي اول سرعت 80. 97

عكس 3 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي اول سرعت 100. 97

عكس 4 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي سوم سرعت 60. 97

عكس 5 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي سوم سرعت 80. 97

عكس 6 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي سوم سرعت 100. 97

عكس 7 ريز ساختار آلياژهاي 25/ 75 پلي يورتان / پلي وينيل كلرايد تهيه شده با روش سوم خوراك دهي در سرعت 60 دور بر دقيقه. 98

عكس 8 ريز ساختار آلياژهاي 25/ 75 پلي يورتان / پلي وينيل كلرايد تهيه شده با روش سوم خوراك دهي در سرعت 80 دور بر دقيقه. 98

عكس 9 ريز ساختار آلياژهاي 25/ 75 پلي يورتان / پلي وينيل كلرايد تهيه شده با روش سوم خوراك دهي در سرعت 100 دور بر دقيقه. 98

عكس 10 ريز ساختار آلياژ در تركيب درصد 10/90 پلي يورتان/ پلي وينيل كلرايد. 100

عكس 11 ريز ساختار آلياژ در تركيب درصد 15/85 پلي يورتان/ پلي وينيل كلرايد. 100

عكس 12 ريز ساختار آلياژ در تركيب درصد 25/75 پلي يورتان/ پلي وينيل كلرايد. 100

عكس 13 تصوير ريز ساختار آلياژ تهيه شده با شناساگر الكترون بازگشتي.. 101

 

 

 


مبلغ قابل پرداخت 50,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

پروژه آماده ساخت آلياژهاي پلي يورتان  پلي وينيل كلرايد به منظور بهبود خواص مكانيكي پلي وينيل كلرايد (114 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش)
انتشار : ۲ خرداد ۱۳۹۴
تعداد بازدید : 821
دانلود رايگان برنامه پولي رديابي شماره موبايل

دانلود رايگان برنامه پولي رديابي شماره موبايل

نصب‌هاي فعال + در بسياري از موارد اين نرم افزار کاربرد دارد و ميتوانيد از آن استفاده نماييد نرم افزار داراي مجوز از مرکز رسانه هاي ديجيتال مي باشد که نشان از صحت کار نرم افزار مي باشد هنگامي که مي خواهيد گوشي موبايلي را رديابي کنيد و اين کار به صورت کاملا ...

کسب و کار اينترنتي با درآمد ميليوني

کسب و کار اينترنتي با درآمد ميليوني

کسب و کار اينترنتي با درآمد ميليوني + تضميني همين آلان استخدام شويد و شروع به کار کنيد و درآمد کسب نماييد. بدون نياز به تخصصي خاص، ساده و راحت با ترفندي متفاوت تر از همه ي روش ها. تضمين ما : اگر واقعا اين آموزش ارزش اين مبلغ را نداشت با ما تماس بگيريد تا مبلغ را برگشت دهيم ...

اد ممبر بينهايت ( افزايش ممبر(اعضاي) کانال،ربات و

اد ممبر بينهايت ( افزايش ممبر(اعضاي) کانال،ربات و

"اد ممبر بينهايت" {افزايش ممبر(اعضاي) فيک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ويژه(VIP) تمامي و کامل ترين نرم افزار هاي افزايش ممبر واقعي و فيک و آموزش هاي آن، که در اينترنت و بازار به قيمت هاي بالا به فروش مي رسد را يک جا و با قيمتي کم در برابر قيمت هاي بالاي ...

کامل ترين مجموعه آموزش احداث توليدي جوراب

کامل ترين مجموعه آموزش احداث توليدي جوراب

"محتواي اين مجموعه را حتما با ديگر مجموعه هاي موجود در اينترنت مقايسه کنيد" با تهيه اين مجموعه مي توانيد به محتواي زير دسترسي داشته باشيد: 1. يک کتابچه 49 صفحه اي در مورد جوراب بافي است که عنوان مطالب اين کتابچه را ميتوانيد در انتهاي همين نوشته ...

به دست اوردن جم رايگان در کلش اف کلنز

به دست اوردن جم رايگان در کلش اف کلنز

جم رايگان در کلش اف کلنز کلش آف کلنز رو بترکونيد مي خواهي استراتژي حمله و دفاع با انواع نيرو ها و سازه ها رو بدوني؟؟ ميخواهي تبديل به رهبر واقعي کلش بشي؟؟ ميخواهي ميزان غارتت بره بالا؟؟ ما به شما راز هاي کلش اف کلنز رو پيشنهاد ميکنيم آيا مي خواهيد همچنان پول واقعي که با ...

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادي و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادي و

اولين و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده هاي کوتاه مدت به صورت واريز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربري آسان براي عموم کاربران رايانه و تلفن همراه بانکداري در ايران يکي از پرسود ترين مشاغل و اميدوارترين صنعت در بورس ايران براي کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌هاي پرپتانسيل ...

دانلود کتاب آموزش تعمير لامپ کم مصرف

دانلود کتاب آموزش تعمير لامپ کم مصرف

دانلود کتاب آموزش تعمير لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد اين مجموعه داراي 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش هاي عيب يابي لامپ کم ...

اپليکيشن تماس صوتي و تصويري Talk

اپليکيشن تماس صوتي و تصويري Talk

برنامه اي که بالاترين امتياز را در اختيار دارد و هم اکنون جز محبوب ترين نرم افزار در دنيا ميباشد و رکورد دانلود را شکسته است. يکي از جديدترين و حرفه اي ترين نرم افزارهاي تماس هاي صوتي و تصويري رايگان براي تمامي سيستم هاي اندرويد مي باشد، بوسيله اين نرم افزار مي توانيد به راحتي ...

پکيج ويژه کسب درآمد از اينترنت

پکيج ويژه کسب درآمد از اينترنت

پکيج ويژه کسب درآمد از اينترنت شامل 3 محصول ويژه و منحصر به فرد براي کسب درآمد مطمئن از اينترنت فقط 300 نسخه به فروش ميرسد و ديگه به هيچ عنوان به فروش نميرسد تعداد موجود = 115 عدد تخفيف ويژه 40 درصدي تا پايان امشب جوانان جوياي کار بشتابيد فرصت محدوده بدون نياز به دانش ...

کتاب چگونه هر شخصي را عاشق خود کنيم ( با تضمين

کتاب چگونه هر شخصي را عاشق خود کنيم ( با تضمين

کتاب چگونه هر شخصي را عاشق خود کنيم قبل از هر چيزي اجازه دهيد به اين نکته اشاره کنم که هنگام خريد کتاب چگونه هر شخصي را عاشق خود کنيم، دقت کنيد شماره ي تماس مسئول و پشتيبان فروش درج شده باشد در غير اينصورت آن خريد قابل اطمينان نيست. متاسفانه بعضي افراد با کپي تبليغات کتاب ...

بازگرداني پيامک هاي حذف شده- ريکاوري پيامک ????

بازگرداني پيامک هاي حذف شده- ريکاوري پيامک ????

برنامه بازيابي پيامک هاي حذف شده -رکاور پامک عملي اگر شما هم پامک هاتان از رو گوش موبالتان پاک شده است و ان پامک هااهمت زاد برا شما داشته اند, حتما ان برنامهچاره کار شما خواهد ...

بسته آموزشي کسب درآمد واقعي از اينترنت فقط هزار

بسته آموزشي کسب درآمد واقعي از اينترنت فقط هزار

سوال اول : آيا من واقعا از خريد اين پکيج سود خواهم کرد؟ آيا واقعا با استفاده از آن درآمد کسب خواهم کرد؟ و آيا اين پکيج مانند باقي بکيج هاي کسب درآمد,بيهوده نيست؟جواب : همان طور که قبلا توضيح داده شد , مطالب و شيوه هايي که در اين پکيج براي کسب درآمد و ايجاد يک کسب و کار موفق ...

برنامه مسنجر عالي Q chat

برنامه مسنجر عالي Q chat

برنامه ايست که شما را هميشه با دوستان و آشنايان خود متصل نگه داشته و امکان پيدا کردن دوستان جديد را نيز فراهم ميکند. اين برنامه با بيش از يک ميليارد کاربر جزو محبوبترين برنامه هاي چت تاريخ است، طوريکه هميشه حدقل 100 ميليون کاربر در آن آنلاين هستند. با نصب اين برنامه قادر خواهيد ...

نرم افزار افزايش تعداد بازديدکنندگان

نرم افزار افزايش تعداد بازديدکنندگان

نرم افزار بازديد کننده سايت و وبلاگReviewed by پيمان on May 3Rating: 5.0نرم افزار بازديد کننده سايت و وبلاگدر سيستم هاي رتبه دهي به سايت ها و وبلاگ ها برحسب تعداد بازديد رتبه داده نميشود بلکه برحسب تعداد IP ورودي به سايت رتبه داده ميشود . شايد شما حوصله خواندن متن هاي طولاني ...

کسب و کار اينترنتي در منزل

کسب و کار اينترنتي در منزل

کسب درآمد ميليوني اينترنتي و تضميني در منزل جديد ترين و مطمئن ترين روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط يک ساعت اول کسب درآمد نماييد بعد از درآمد آن اين مجموعه را خريداري نماييد مي دانيم همه ما از مطالب تبليغاتي و الکي که در مورد کسب و کار اينترنتي است خسته ...

دانلود کتاب چشم طلايي (بزرگترين منبع گنج يابي )

دانلود کتاب چشم طلايي (بزرگترين منبع گنج يابي )

دانلود کتاب چشم طلايي ، بزرگترين مرجع گنج يابي و دفينه ها کتاب چشم طلايي اولين و بزرگترين مرجع کامل اثار و علائم دفينه : دانلود الکترونيکي کتاب چشم طلايي اسکن گرفته شده از روي خود کتاب 312 صفحه رنگي کامل دانلود کتاب چشم طلايي اولين مرجع کامل اثار و علائم دفينه(به صورت کاملا ...

دانلود مقالات علمي شـــمــــا از سيويليکا (1000

دانلود مقالات علمي شـــمــــا از سيويليکا (1000

براي دانلود اصل فايل مقاله از سايت سيويليکا آدرس لينک مقاله و يا مقالات را به همراه شماره تراکنش (ها) به ايميل مديريت فروشگاه ارسال نماييد.در ضمن پژوهشگراني که از اين امکان جهت دانلود مقالات خود بيشتر استفاده نمايند شامل تخفيف در ازاي 6 در خواست تنها هزينه 5 مقاله را پرداخت مي ...

کسب درامداز اينترنت ماهيانه 8ميليون تومان

کسب درامداز اينترنت ماهيانه 8ميليون تومان

فقط و فقط هزار تومان اگر با موبايل وارد شده ايد براي بهتر خواندن مطالب موبايل خود را در حالت تمام صفحه قرار دهيد کسب درامداز اينترنت ماهيانه8ميليون تومان اپديت جديد18 شهريور 1395 مناسب براي تمامي افراد با هر سن و دانشي تخفيف بدليل درخواست زياد شما و فقط تا پايان اين ...

آموزش كامل تعمير لامپ كم مصرف(اختصاصي)

آموزش كامل تعمير لامپ كم مصرف(اختصاصي)

50% تخفيف ويژه اين فرصت را از دست ندهيد كاملترين آموزش موجود را از ما دريافت كنيد فايل هاي ساير سايت ها ناقص و ناكارآمد هست شغلي مخصوص: خانم و آقا ، دختر و پسر ، پير و جوان و همه ي افراد جوياي کار !!! چرا بايد از ما بخريد؟ تضمين بازگشت وجه كاملترين آموزش ...

آموزش کامل آردوينو

آموزش کامل آردوينو

معرفي آردوينو : اردوينو يکي از معروف ترين platform هاي متن باز است که روي برد هاي خود از ميکروکنترلر هاي AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوينو استفاده از مدار چاپي واحد بود که توانست باعث شود توزيع دهنگان اين platform باهم به اشتراک گذاري کد ها و شماتيک پروژه ي خود در ...

دریافت فایل : آموزش کامل آردوينو
آموزش ساختن فروشگاه اينترنتي

آموزش ساختن فروشگاه اينترنتي

((به نام خداوند بخشنده و مهربان)) جوانان جوياي کار بشتابيد فرصت محدوده آموزش حرفه اي ساختن فروشگاه اينترنتي رايگان به دليل استقبال شما عزيزان 50 % تخفيف فقط تا پايان هفته جاري کسب و کار خود را آغاز کنيد در سيستم جديدي که من راه اندازي کردم هر شخص بدون محدوديت ...

دانلود مجموعه آموزشي پايپينگ ( Piping ) و نقشه خواني +

دانلود مجموعه آموزشي پايپينگ ( Piping ) و نقشه خواني +

دانلود مجموعه آموزشي پايپينگ ( Piping ) و نقشه خواني + آموزش سه نرم افزار طراحي و تحليل لوله کشي صنعتي دانش پايپينگ ( Piping ) يا لوله کشي صنعتي کار برد گسترده اي در صنايع مختلف مانند صنايع پتروشيمي ، نفت ،گاز و ... دارد و متخصصين اين رشته به سرعت جذب بازار کار مي شوند. بسته جامع ...

دانلود بسته ترکيبي مکالمه تصويري RSI

دانلود بسته ترکيبي مکالمه تصويري RSI

3نرم افزار برقراي چت و تماس تصويري نرم افزار چت صوتي و تصويري براي مکالمه قابلين نصب روي اندرويد ويندوز ايفون کيفيت عالي. نرم افزار روز دنيا قابليت اتصال توسط يک لينک فايل دانلود شامل لينک ميباشد بهمراه اموزش نصب ...

پاسخ کتاب کار و متن فايل صوتي کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

پاسخ کتاب کار و متن فايل صوتي کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

کليد کتاب کار Four Corners 1،2،3،4+ متن listening درون CD اين بسته دربرگيرنده کليد کتابهاي کار (ورک بوک) 1 ،2 ،3 و 4 وهمچنين متن کامل ليسينينگ فورکرنرز ميباشد. پاسخ کتاب کار و متن فايل صوتي کتاب فورکرنر1 ( حجم فايل : 3.72 MB ) پاسخ کتاب کار و متن فايل صوتي کتاب فورکرنر2 ( حجم فايل : 10.21 MB ...

كتاب خاطرات دختر شينا +سه كتاب هديه

كتاب خاطرات دختر شينا +سه كتاب هديه

براي دانلود به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد كتاب خاطرات دختر شينا + كتاب چگونه هر كسي را عاشق خود كنيم مسابقه ي كتاب خواني شبكه ي سه با جواير ويژه و ارزنده تنها سايت ارائه دهنده ي نسخه ي قابل اجرا بر روي ...

تحقيق آمار و احتمال

تحقيق آمار و احتمال

پروژه آمار و احتمال براي دانش آموزان و دانشجويان به توضيح مفاهيم آماري در غالب مثال ميپردازد.در اين پروژه انواع نمودارها و رسم آنها و همچنين رگرسيون براي موضوع و مثال تعيين شده توضيح داده شده است.اين پروژه بيشتر به صورت رسم جداول و نمودار است. ...

دریافت فایل : تحقيق آمار و احتمال
کسب درآمد (پکيج جديد ) به روش ابتکاري مهندس طلوعي

کسب درآمد (پکيج جديد ) به روش ابتکاري مهندس طلوعي

نکته:» به علت زياد بودن فايل ها و پوشه ها, 2عدد لينک دانلود در اختيارتان قرار خواهد گرفت بسته آموزشي کسب درآمد اينترنتي کاملا تضميني بدون نياز به سرمايه اوليه روزانه از 50 هزار تومان الي 200 هزارتومان تا 500 هزار تومان کسب درآمد داشته باشيد ( انتخاب با ...

دانلود کتاب رمز گشايي جوغن ها(شناخت گنج يابي)

دانلود کتاب رمز گشايي جوغن ها، کتاب گنج يابي و آشنايي با دفينه ها +تصويري کاسه ها و جوغن ها شناخت جوغن ها در گنج يابي بسيار مهم است چون: يکي از بيشترين علايمي که در ايران عزيز وجود داره سنگ کاسه و جوغنها هستند کاسه ها به طور معمول نشانه قبر هستند اما بعضي مواقع تفسير ديگري نيز ...

آموزش دريافت شارژ رايگان

آموزش دريافت شارژ رايگان

ديگر نگران تمام شدن شارژ تلفن همراهتان نباشيد!!! به راحتي هرچه تمام تر روزانه هرمقدار شارژ از هر اپراتوري که ميخواهيد دريافت نماييد. توجه:اين آموزش، کدهايي که هرچند نفر بزنند و هزار تومان دريافت مي کنيد،نيست.(شارژ هرمي نيست.) دريافت شارژ به صورت آني، بدون هيچ گونه ...

نرم افزار برنامه ساز اندرويد نسخه طلايي

نرم افزار برنامه ساز اندرويد نسخه طلايي

اگر با موبايل وارد شده ايد براي بهتر خواندن مطالب موبايل خود را در حالت تمام صفحه قرار دهيد نرم افزار برنامه ساز اندرويد نسخه طلايي و بدون نياز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کليد ديباگ دراين نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال مي شوند اگر به اين مشکل ...


مطالب تصادفی

  • 4 - دانلود طرح توجیهی: تولید سیلیس ریخته گری در 7 فصل به همراه ضمائم کاربردی و مفید- 329 صفحه
  • 3 - دانلود طرح توجیهی: تولید ریخته گری قطعات خودرو با تکنولوژی بالا- 156 صفحه
  • 2 - دانلود طرح توجیهی: تولید فیلم رادیولوژی - 281 صفحه
  • 1 - دانلود طرح توجیهی: تولید پرلیت منبسط و مصالح ساختمانی سبک - 176 صفحه
  • 19 - دانلود طرح توجیهی: تولید صافی پرلیتی - 51 صفحه

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "بهترین سایت خرید پروژه، تحقیق و مقاله آماده" می باشد
" فروشگاهی از 4KIA "