تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

بهترین سایت خرید پروژه، تحقیق و مقاله آماده

فروشگاه جامع خرید پروژه و مقاله آماده دانشجویی

تقویم لایه باز 96
http://kia-ir.ir

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 892
  • بازدید دیروز : 1360
  • بازدید کل : 309493

پروژه آماده ساخت آلياژهاي پلي يورتان پلي وينيل كلرايد به منظور بهبود خواص مكانيكي پلي وينيل كلرايد (114 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش)


پروژه آماده ساخت آلياژهاي پلي يورتان  پلي وينيل كلرايد به منظور بهبود خواص مكانيكي پلي وينيل كلرايد (114 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش)

 

آلياژ پليمري به مخلوطي از دو يا چند پليمر گفته مي شود كه به منظور ايجاد گستره جديدي از خواص نهايي با يكديگر مخلوط مي شوند. مخلوط كردن مواد پليمري به منظور توليد آلياژ، يكي از استراتژي هاي شناخته شده جهت ابداع مواد جديد با خواص مختلف مي باشد. با استفاده از اين روش مي توان بدون ساختن يك پليمر نو از مونومرها، تنها با استفاده از مخلوط كردن مواد پليمري شناخته شده، به آلياژي دست يافت كه خواص كاربردي مورد نظر را داشته باشد.

پيش از ساختن آلياژ پليمري بايد سازگاري اجزاي سازنده آلياژ مورد بررسي قرار گيرد. عدم وجود سازگاري منجر به ايجاد سطح مشترك ضعيف بين فازها و در نتيجه خواص مكانيكي نامناسب مي شود. در واقع خواص فيزيكي – مكانيكي ‌نهايي آلياژ نه تنها بوسيلة خواص فيزيكي و مكانيكي هر يك از پليمرهاي سازنده، بلكه از طريق چسبندگي بين فازها نيز تعيين مي‌شود.

يكي از اهداف ساختن آلياژهاي پليمري، بهبود خواص مكانيكي يك پليمر با استفاده از آلياژ كردن آن با يك پليمر ديگر مي باشد. چقرمه سازي پليمر هاي شكننده پر مصرف، با استفاده از الاستومرها يكي از موارد آلياژ سازي به منظور بهبود خواص مكانيكي است . در اين موارد خواص پليمرهاي پر مصرف از طريق الاستومرها بهبود مي يابد.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

1- مقدمه. 1

2- مرور گزارشات... 4

2-1- عوامل مهم تاثير گذار در ساخت آلياژهاي گرماسخت / گرمانرم. 5

2-1-1- غلظت جزء گرمانرم و تركيب درصد اجزا5

2-1-2- نسبت گرانروي دو فاز7

2-1-3- نرخ واكنش فاز گرماسخت و زمان ژل شدن.. 11

2-2- پلي وينيل كلرايد. 12

2-3- پلي يورتان.. 12

2-3-1- مقدمه. 12

2-3-2- مونومر هاي سازنده پلي يورتان.. 13

2-3-2-1- ايزوسيانات... 14

2-3-2-2- پلي الها18

2-3-2-3- عامل بسط زنجير. 20

2-3-2-4- كاتاليزور21

2-3-3- الاستومرهاي پلي يورتان.. 22

2-3-3-1- الاستومرهاي شبكه اي شونده پلي يورتان.. 23

2-3-3-2- روش تك مرحله ايدر ساخت الاستومرهاي شبكه اي شده پلي يورتان.. 23

2-3-3-4- تئوري مشاهده رفتار الاستومري در الاستومرهاي پلي يورتان.. 24

2-3-4- شيمي رئولوژي پلي يورتان.. 26

2-3-4-1- مقدمه. 26

2-3-4-3- شيمي – رئولوژي واكنش هاي توليد پلي يورتان با شبكه هاي عرضي شيميايي.. 27

2-3-5- آلياژهاي پلي يورتان.. 32

2-3-5-1- آلياژهاي پلي يورتان / پلي وينيل كلرايد. 33

2-3-5-2- پليمر كردن پلي يورتان همزمان با آلياژ سازي با پلي وينيل كلرايد. 39

3- تجربي.. 40

3-1- مقدمه. 41

3-2- مواد. 41

3-2-1- دي فنيل متان دي ايزوسيانات... 42

3-2-2- پلي تترا متيل اتر گلايكول.. 42

3-2-3- (1 و4- بوتان دي ال)43

3-2-4- دي بوتيل تين دي لورات... 43

3-2-5- پلي وينيل كلرايد. 44

3-2-6- پايدار كننده حرارتي.. 44

3-4- روشهاي تهيه نمونه و شرايط آزمايش.... 46

3-4-1-انتخاب عوامل و جدول آزمايشات روش تاگوچي.. 46

3-4-2- آزمايشات رئومتري.. 48

3-4-2-1- روش آماده سازي نمونه ها جهت آزمايشات رئومتري.. 49

3-4-2-2- شرايط آزمايشات رئومتري.. 49

3-4-3- اختلاط با پلي وينيل كلرايد. 50

3-4-3-1- آماده سازي آميزه پلي وينيل كلرايد. 50

3-4-3-2- ساخت آلياژ در مخلوط كن داخلي.. 51

3-4-4- آماده سازي نمونه براي آزمايش ميكروسكوپ الكتروني.. 53

3-4-5- آماده سازي نمونه هاي آزمايش كشش.... 53

4- نتايج و بحث... 54

4-1 -مقدمه. 54

4-2- نتايج روش طراحي آزمايش تاگوچي.. 54

4-3- آزمايشات تكميلي و انتخاب تركيب پلي يورتان نهايي.. 58

4-4- شناسايي مشخصه هاي تركيب نهايي به منظور تعريف محدوده عمليات اختلاط.. 68

4-4-1- اثر دما68

4-4-2- اثر نرخ برش.... 72

4-5- اثر نرخ برش بر گرانروي كمپلكس پلي وينيل كلرايد. 75

4-6- پليمر شدن و اختلاط همزمان پلي يورتان در فاز پيوسته پلي وينيل كلرايد. 76

4-6-1- اثر پايدار كننده حرارتي پلي وينيل كلرايد روي پليمرشدن پلي يورتان.. 76

4-6-2- بررسي نسبت گرانروي پلي يورتان و پلي وينيل كلرايد. 78

4-6-3- بررسي نحوة خوراك دهي اجزاء82

4-6-3-1- تحليل گشتاور روش خوراك دهي 1. 83

4-6-3-2- تحليل نتايج روش خوراك دهي 2. 84

4-6-3-3- بررسي روش سوم خوراك دهي.. 85

4-6-3-4- انتخاب روش خوراك دهي.. 86

4-6-4- بررسي اثر تغيير تركيب درصد فاز متفرق در تغيير گشتاور تعادلي.. 86

4-6-4-1- روش خوراك دهي اول.. 87

4-6-4-2- روش خوراك دهي سوم. 88

4-7- نتايج آزمون هاي مكانيكي.. 89

4-7-1- خواص مكانيكي آلياژهاي توليد شده از روش خوراك دهي اول.. 89

4-7-2- خواص مكانيكي آلياژهاي توليد شده از روش خوراك دهي سوم. 92

4-8- مشاهده ريز ساختار آلياژ نهايي.. 95

عكس 10 ريز ساختار آلياژ در تركيب درصد 10/90 پلي يورتان/ پلي وينيل كلرايد. 100

5- نتيجه گيري.. 101

6- پيشنهاد براي ادامه تحقيق... 103

  

 

فهرست جداول

 جدول 3-1 مشخصات ايزوسيانات استفاده شده در ساختن پلي يورتان.. 42

جدول 3-2 مشخصات پلي ال هاي استفاده شده در ساخت پلي يورتان.. 43

جدول 3-3 مشخصات 1و4-بوتان دي ال.. 43

جدول 3-4 مشخصات دي بوتيل تين دي لورات... 44

جدول 3-5 مشخصات پلي وينيل كلرايد. 44

جدول 3-6 نام عاملها و سطح هر عامل در روش تاگوچي.. 47

جدول 3-7 آرايه L9 استاندارد پيشنهادي روش تاگوچي.. 48

جدول 4-1 مشخصات نمونه هاي استفاده شده در بررسي اثر وزن مولكولي پلي ال.. 60

جدول 4-2 مشخصات نمونه هاي مورد استفاده در بررسي اثر تغيير محتواي عامل بسط زنجير. 61

جدول 4- 3 مشخصات تركيب هاي به كار رفته در آزمايش زمان.. 64

جدول 4-4 مشخصات تركيب انتخاب شده جهت آلياژ شدن با پلي وينيل كلرايد. 67

 

فهرست اشكال

 

شكل 2-1 ريز ساختار آلياژهاي پلي پروپيلن/پلي كربنات... 6

شكل2-2 نتايج بدست آمده توسط پل در مورد آلياژهاي پلي كربنات/استايرن اكريلونيتريل در دو حالت استفاده از 3% سازگار كننده و بدون سازگار كننده8

شكل2-3 تغييرات گرانروي فاز متفرق به فاز پيوسته برحسب پيشرفت واكنش پليمر شدن پلي يورتان در پلي اتيلن مذاب 9

شكل2-4 سه ناحيه تغيير در نمودار گشتاور- زمان هنگام پليمر شدن پلي يورتان.. 10

شكل2-5 نمودار گشتاور برحسب نسبت گرانروي در دماي معادل 140 درجه و دور 50 دور بر دقيقه 11

شكل2-6 واكنش تشكيل گروه شيميايي يورتان.. 13

شكل2-7 گروه شيميايي ايزوسيانات... 14

شكل2-8 ساختارهاي همپار در يك تركيب ايزوسيانات... 14

شكل 2-9 ساختار شيميايي ايزوسيانات هاي پر مصرف... 16

شكل2-10 نمايي از زنجير مولكولي MDI17

شكل2-11 ساختار شيميايي تترا هيدروفوران (راست) و پلي تترا هيدروفوران (چپ)20

شكل 2-12 ساختار مولكولي 1و4-بوتان دي ال.. 21

شكل2-13 ساختار بلوكي پلي يورتان تشكيل شده از قسمت هاي نرم و سخت... 25

شكل2-14 تعيين نقطه ژل با استفاده از ثبت مقادير ضريب ميرايش با گذشت زمان.. 29

شكل 2-15 آزمون كشش بر روي آلياژهاي پلي يورتان گرمانرم/ پلي وينيل كلرايد.37

شكل2-16 مقايسه اثر نرم كننده هاي DOP و DIDP با اثر نرم كنندگي پلي يورتان در تغيير مدول پلي وينيل كلرايد 39

شكل 4-1 نمودار تغييرات مدول ذخيره و اتلافي بر حسب افزايش تدريجي دما55

شكل 4-2 نمودار تغييرات گرانروي كمپلكس بر حسب افزايش تدريجي دما55

شکل 4-3 نمودار تك عاملي اثر نسبت مولی (پلي تترا متيل اتر گلايکول/1و4-بوتان دي ال) روی مدول ژل 56

 شکل 4-4 نمودار تك عاملي اثر غلظت كاتاليزور روی مدول ژل.. 57

شکل 4-5 نمودار تك عاملي اثر نرخ حرارت دهي روی مدول ژل.. 57

شکل 4-6 نمودار تك عاملي اثر وزن مولكولي پلي ال روی مدول ژل.. 57

شكل 4-7 آزمايش زمان تركيب بهينه تاگوچي در دماي 120 درجه سانتي گراد. 58

شكل4-8 مدول ذخيره و اتلافي با تغيير وزن مولكولي پلي ال براي تركيب هاي (1)، (2) و(3) جدول 4-1 60

شكل4-9 تغيير زمان ژل با تغيير وزن مولكولي پلي ال براي تركيب هاي (1)، (2) و(3) جدول 4-1 61

شكل 4-10 نمودار تغييرات مدول ذخيره و اتلافي در نقطه ژل برحسب افزايش غلظت عامل بسط زنجير براي نمونه هاي جدول 4-2. 62

شكل 4-11 نمودار تغييرات زمان ژل برحسب افزايش غلظت عامل بسط زنجير براي نمونه هاي جدول 4-2 62

شكل 4-12 مقايسه مدول در نقطه ژل تركيبات كاتاليزور دار و بدون كاتاليزور جدول 4-2. 63

4-13 نمودار تغييرات زمان ژل شدن تركيبات كاتاليزور دار و بدون كاتاليزور64

شکل 4-15 نمودار مقايسه اي نشان دهندة اثر افزودن كاتاليزور روي مقدار مدول ذخيره و اتلافي در نقطة ژل شدن تركيبات جدول 4-3 در دماي 75 درجه سانتي گراد. 66

شكل 4-16 نمودار تغييرات مدول ذخيره و اتلافي تركيب نهايي در اثر افزايش تدريجي درجة حرارت با نرخ 1 درجة سانتي گراد بر دقيقه. 69

شكل 4-17 بررسي اثر تغيير دما در چگونگي تغيير مدول ذخيره تركيب نهايي با زمان.. 70

شکل 4-18 اثر دما روي چگونگي افزايش مدول اتلافي تركيب نهايي با زمان.. 70

شكل 4-19 بررسي اثر تغيير دما روي افزايش گرانروي كمپلكس.... 71

شكل 4-20 روند تغييرات زمان ژل شدن بر حسب افزايش دما72

شكل4-22 رفتار گرانروي كمپلكس تركيب پلي يورتان در فركانس هاي 1،5،10،20،50 راديان بر ثانيه در دماي 120 درجة سانتي گراد. 73

  شكل 4-23 نمودار گرانروي كمپلكس- فركانس در زمانهاي مختلف پيش و پس از ژل شدن در دماي 100 درجة سانتي گراد.74

شكل 4-24 نمودار گرانروي كمپلكس- فركانس در زمانهاي مختلف پيش و پس از ژل شدن در دماي 120 درجة سانتي گراد..74

شكل 4-25 نمودار گرانروي كمپلكس – فركانس پلي وينيل كلرايد. 76

شكل 4-26 بررسي اثر كاتاليزوري پايدار كنندة حرارتي بكار رفته در تركيب پلي يورتان.. 77

شكل 4-27 گرانروي پيش بيني شده پلي وينيل كلرايد در دماي 120 درجه سانتي گراد. 79

شكل 4-28 نسبت گرانروي كمپلكس (پلي وينيل كلرايد/ پلي يورتان)، در زمانهاي مختلف از شروع واكنش پيش از زمان ژل شدن بر حسب فركانس در دماي 120 درجه سانتي گراد. 80

شكل 4-29 نسبت گرانروي كمپلكس (پلي وينيل كلرايد/ پلي يورتان)، در زمانهاي مختلف از شروع واكنش پس از زمان ژل شدن بر حسب فركانس در دماي 120 درجه سانتي گراد. 80

شكل 4-30 نمودار تغييرات گشتاور- زمان تركيب 25/75 (پلي يورتان/پلي وينيل كلرايد) در روش اول خوراك دهي.سرعت چرخش60 دور بر دقيقه مي باشد. 83

شكل 4-31 نمودار گشتاور- زمان مخلوط 25/75 (پلي يورتان/ پلي وينيل كلرايد) در روش دوم خوراك دهيسرعت چرخش 60 دور بر دقيقه مي باشد. 84

شكل 4-32 نمودار گشتاور زمان تركيب (25/75) PVC/PU ، روش سوم خوراك دهي.. 86

سرعت چرخش 60 دور بر دقيقه مي باشد. 86

شكل 4-33 نحوة تغييرات گشتاورتعادلي با تغيير مقدار پلي يورتان در سرعت هاي 60، 80 و 100 دور بر دقيقه در روش اول خوراك دهي.. 87

شكل 4-34 نحوة تغييرات گشتاورتعادلي با تغيير مقدار پلي يورتان در سرعت هاي 60، 80 و 100 دور بر دقيقه در روش سوم خوراك دهي.. 89

شكل 4-35 روند تغيير مدول الاستيك تركيبات تهيه شده با روش اول خوراك دهي.. 90

شكل4-36 روند تغيير ازدياد طول در نقطه پارگي براي تركيبات روش اول خوراك دهي.. 90

شكل4-37 روند تغيير چقرمگي براي تركيبات روش اول خوراك دهي.. 91

شكل4-38 روند تغيير مدول الاستيك تركيبات تهيه شده با روش سوم خوراك دهي.. 92

شكل4-39 روند تغيير ازدياد طول در نقطه پارگي براي تركيبات روش سوم خوراك دهي.. 93

شكل4-40 روند تغيير چقرمگي براي تركيبات روش سوم خوراك دهي.. 93

عكس 1 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي اول سرعت 60. 97

عكس 2 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي اول سرعت 80. 97

عكس 3 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي اول سرعت 100. 97

عكس 4 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي سوم سرعت 60. 97

عكس 5 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي سوم سرعت 80. 97

عكس 6 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي سوم سرعت 100. 97

عكس 7 ريز ساختار آلياژهاي 25/ 75 پلي يورتان / پلي وينيل كلرايد تهيه شده با روش سوم خوراك دهي در سرعت 60 دور بر دقيقه. 98

عكس 8 ريز ساختار آلياژهاي 25/ 75 پلي يورتان / پلي وينيل كلرايد تهيه شده با روش سوم خوراك دهي در سرعت 80 دور بر دقيقه. 98

عكس 9 ريز ساختار آلياژهاي 25/ 75 پلي يورتان / پلي وينيل كلرايد تهيه شده با روش سوم خوراك دهي در سرعت 100 دور بر دقيقه. 98

عكس 10 ريز ساختار آلياژ در تركيب درصد 10/90 پلي يورتان/ پلي وينيل كلرايد. 100

عكس 11 ريز ساختار آلياژ در تركيب درصد 15/85 پلي يورتان/ پلي وينيل كلرايد. 100

عكس 12 ريز ساختار آلياژ در تركيب درصد 25/75 پلي يورتان/ پلي وينيل كلرايد. 100

عكس 13 تصوير ريز ساختار آلياژ تهيه شده با شناساگر الكترون بازگشتي.. 101

 

 

 


مبلغ قابل پرداخت 50,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ خرداد ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 927
خرید بازدید | نرم افزار افزایش بازدید سایت

خرید بازدید | نرم افزار افزایش بازدید سایت

نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت و بازكردن پاپ آپ از روي سايت و وبلاگ شاید شما حوصله خواندن متن های طولانی را نداشته باشید اما بعضی مواقع 5 دقیقه خواندن یک متن تاثیر فوق العاده ای بر سایت یا وبلاگ شما داشته ...

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی + تضمینی همین آلان استخدام شوید و شروع به کار کنید و درآمد کسب نمایید. بدون نیاز به تخصصی خاص، ساده و راحت با ترفندی متفاوت تر از همه ی روش ها. تضمین ما : اگر واقعا این آموزش ارزش این مبلغ را نداشت با ما تماس بگیرید تا مبلغ را برگشت دهیم ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

"اد ممبر بینهایت" {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای ...

تعمیر لامپ کم مصرف | کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

تعمیر لامپ کم مصرف | کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم مصرف را ...

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

افزایش اعضای کانال تلگرام | ترفند افزایش ممبر

افزایش اعضای کانال تلگرام | ترفند افزایش ممبر

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

نرم افزار حرفه ای ردیابی افراد از شماره موبایل ۸۰

نرم افزار حرفه ای ردیابی افراد از شماره موبایل ۸۰

با این نرم افزار کاربردی دوستاتون رو هر جایی که باشند میتونید ردیابی کنید و مکان فعلی شون رو ببینید!برنامه ردیاب یکی از فوق العاده ترین و امنتی ترین برنامه های کاذبردی برای تمامی سیستم عامل های یدنیا اعم از اندروید – آی او اس ( اپل ) و… میباشدشما پس از نصب ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت کسب درآمد مطمئن از اینترنت فقط 300 نسخه به فروش میرسد و دیگه به هیچ عنوان به فروش نمیرسد تعداد موجود = 125 عدد تخفیف ویژه 40 درصدی تا پایان امشب جوانان جویای کار بشتابید فرصت محدوده بدون نیاز به دانش خاصی مناسب برای تمامی افراد از مبتدی که اصلا ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

برنامه ای که بالاترین امتیاز را در اختیار دارد و هم اکنون جز محبوب ترین نرم افزار در دنیا میباشد و رکورد دانلود را شکسته است. یکی از جدیدترین و حرفه ای ترین نرم افزارهای تماس های صوتی و تصویری رایگان برای تمامی سیستم های اندروید می باشد، بوسیله این نرم افزار می توانید به راحتی ...

آردوینو | آموزش برنامه نویسی آردوینو |کتاب آموزش

آردوینو | آموزش برنامه نویسی آردوینو |کتاب آموزش

معرفی آردوینو : اردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی خود در ...

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

برنامه بازیابی پیامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...

بسته آموزشی کسب درآمد واقعی از اینترنت فقط هزار

بسته آموزشی کسب درآمد واقعی از اینترنت فقط هزار

سوال اول : آیا من واقعا از خرید این پکیج سود خواهم کرد؟ آیا واقعا با استفاده از آن درآمد کسب خواهم کرد؟ و آیا این پکیج مانند باقی بکیج های کسب درآمد,بیهوده نیست؟جواب : همان طور که قبلا توضیح داده شد , مطالب و شیوه هایی که در این پکیج برای کسب درآمد و ایجاد یک کسب و کار موفق ...

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

"محتوای این مجموعه را حتما با دیگر مجموعه های موجود در اینترنت مقایسه کنید" با تهیه این مجموعه می توانید به مطالب زیر دسترسی داشته باشید: 1. یک کتابچه 40 صفحه ای در زمینه احداث کارگاه جوراب بافی (تجربه شخصی دوران راهبی). 2.کتاب 732 صفحه ای "کار آفرینی" (کتابی فوق العاده در ...

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

دانلود کتاب چشم طلایی ، بزرگترین مرجع گنج یابی و دفینه ها کتاب چشم طلایی اولین و بزرگترین مرجع کامل اثار و علائم دفینه : دانلود الکترونیکی کتاب چشم طلایی اسکن گرفته شده از روی خود کتاب 312 صفحه رنگی کامل دانلود کتاب چشم طلایی اولین مرجع کامل اثار و علائم دفینه(به صورت کاملا ...

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

جم رایگان در کلش اف کلنز کلش آف کلنز رو بترکونید تعداد خریدهای موفق: 1086 عدد می خواهی استراتژی حمله و دفاع با انواع نیرو ها و سازه ها رو بدونی؟؟ میخواهی تبدیل به رهبر واقعی کلش بشی؟؟ میخواهی میزان غارتت بره بالا؟؟ ما به شما راز های کلش اف کلنز رو پیشنهاد میکنیم آیا می ...

آموزش دریافت شارژ رایگان

آموزش دریافت شارژ رایگان

دیگر نگران تمام شدن شارژ تلفن همراهتان نباشید!!! به راحتی هرچه تمام تر روزانه هرمقدار شارژ از هر اپراتوری که میخواهید دریافت نمایید. توجه:این آموزش، کدهایی که هرچند نفر بزنند و هزار تومان دریافت می کنید،نیست.(شارژ هرمی نیست.) دریافت شارژ به صورت آنی، بدون هیچ گونه ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

برای دانلود اصل فایل مقاله از سایت سیویلیکا آدرس لینک مقاله و یا مقالات را به همراه شماره تراکنش (ها) به ایمیل مدیریت فروشگاه ارسال نمایید.در ضمن پژوهشگرانی که از این امکان جهت دانلود مقالات خود بیشتر استفاده نمایند شامل تخفیف در ازای 6 در خواست تنها هزینه 5 مقاله را پرداخت می ...

برنامه مسنجر عالی Q chat

برنامه مسنجر عالی Q chat

برنامه ایست که شما را همیشه با دوستان و آشنایان خود متصل نگه داشته و امکان پیدا کردن دوستان جدید را نیز فراهم میکند. این برنامه با بیش از یک میلیارد کاربر جزو محبوبترین برنامه های چت تاریخ است، طوریکه همیشه حدقل 100 میلیون کاربر در آن آنلاین هستند. با نصب این برنامه قادر خواهید ...

آموزش كامل تعمير لامپ كم مصرف(اختصاصي)

آموزش كامل تعمير لامپ كم مصرف(اختصاصي)

50% تخفيف ويژه اين فرصت را از دست ندهيد كاملترين آموزش موجود را از ما دريافت كنيد فايل هاي ساير سايت ها ناقص و ناكارآمد هست شغلی مخصوص: خانم و آقا ، دختر و پسر ، پیر و جوان و همه ی افراد جویای کار !!! چرا بايد از ما بخريد؟ تضمين بازگشت وجه كاملترين آموزش ...

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی + آموزش سه نرم افزار طراحی و تحلیل لوله کشی صنعتی دانش پایپینگ ( Piping ) یا لوله کشی صنعتی کار برد گسترده ای در صنایع مختلف مانند صنایع پتروشیمی ، نفت ،گاز و ... دارد و متخصصین این رشته به سرعت جذب بازار کار می شوند. بسته جامع ...

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

کلید کتاب کار Four Corners 1،2،3،4+ متن listening درون CD این بسته دربرگیرنده کلید کتابهای کار (ورک بوک) 1 ،2 ،3 و 4 وهمچنین متن کامل لیسینینگ فورکرنرز میباشد. پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1 ( حجم فایل : 3.72 MB ) پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر2 ( حجم فایل : 10.21 MB ...

آموزش ساختن فروشگاه اینترنتی

آموزش ساختن فروشگاه اینترنتی

((به نام خداوند بخشنده و مهربان)) جوانان جویای کار بشتابید فرصت محدوده آموزش حرفه ای ساختن فروشگاه اینترنتی رایگان به دلیل استقبال شما عزیزان 50 % تخفیف فقط تا پایان هفته جاری کسب و کار خود را آغاز کنید در سیستم جدیدی که من راه اندازی کردم هر شخص بدون محدودیت ...

دانلود کتاب رمز گشایی جوغن ها(شناخت گنج یابی)

دانلود کتاب رمز گشایی جوغن ها، کتاب گنج یابی و آشنایی با دفینه ها +تصویری کاسه ها و جوغن ها شناخت جوغن ها در گنج یابی بسیار مهم است چون: يکي از بيشترين علايمي که در ايران عزيز وجود داره سنگ کاسه و جوغنها هستند کاسه ها به طور معمول نشانه قبر هستند اما بعضي مواقع تفسير ديگري نيز ...

دانلود بسته ترکیبی مکالمه تصویری RSI

دانلود بسته ترکیبی مکالمه تصویری RSI

3نرم افزار برقرای چت و تماس تصویری نرم افزار چت صوتی و تصویری برای مکالمه قابلین نصب روی اندروید ویندوز ایفون کیفیت عالی. نرم افزار روز دنیا قابلیت اتصال توسط یک لینک فایل دانلود شامل لینک میباشد بهمراه اموزش نصب ...

كتاب خاطرات دختر شينا +سه كتاب هديه

كتاب خاطرات دختر شينا +سه كتاب هديه

برای دانلود به انتهای صفحه مراجعه فرمایید كتاب خاطرات دختر شينا + كتاب چگونه هر كسي را عاشق خود كنيم مسابقه ي كتاب خواني شبكه ي سه با جوایر ویژه و ارزنده تنها سایت ارائه دهنده ی نسخه ی قابل اجرا بر روي ...

تحقیق آمار و احتمال

تحقیق آمار و احتمال

پروژه آمار و احتمال برای دانش آموزان و دانشجویان به توضیح مفاهیم آماری در غالب مثال میپردازد.در این پروژه انواع نمودارها و رسم آنها و همچنین رگرسیون برای موضوع و مثال تعیین شده توضیح داده شده است.این پروژه بیشتر به صورت رسم جداول و نمودار است. ...

دریافت فایل : تحقیق آمار و احتمال
بسته بندی حبوبات و ادویه جات با سرمایه یک میلیون

بسته بندی حبوبات و ادویه جات با سرمایه یک میلیون

کاملترین مقاله در زمینه بسته بندی حبوبات ادویه جات و خشکبار و اردیجات فقط با سرمایه یک میلیون پانصد هزار تومان ویرایش اذر 1395 فقط با سرمایه یک میلیون پانصد هزار تومان تعداد صفحات 32 ص فرمت pdf غیر قابل ویرایش مشاوره رایگان بازگشت هزینه خرید مقاله بعد از احداث ...

کسب درآمد (پکیج جدید ) به روش ابتکاری مهندس طلوعی

کسب درآمد (پکیج جدید ) به روش ابتکاری مهندس طلوعی

نکته:» به علت زیاد بودن فایل ها و پوشه ها, 2عدد لینک دانلود در اختیارتان قرار خواهد گرفت بسته آموزشی کسب درآمد اینترنتی کاملا تضمینی بدون نیاز به سرمایه اولیه روزانه از 50 هزار تومان الی 200 هزارتومان تا 500 هزار تومان کسب درآمد داشته باشید ( انتخاب با ...


مطالب تصادفی

  • 4 - دانلود طرح توجیهی: تولید سیلیس ریخته گری در 7 فصل به همراه ضمائم کاربردی و مفید- 329 صفحه
  • 3 - دانلود طرح توجیهی: تولید ریخته گری قطعات خودرو با تکنولوژی بالا- 156 صفحه
  • 2 - دانلود طرح توجیهی: تولید فیلم رادیولوژی - 281 صفحه
  • 1 - دانلود طرح توجیهی: تولید پرلیت منبسط و مصالح ساختمانی سبک - 176 صفحه
  • 19 - دانلود طرح توجیهی: تولید صافی پرلیتی - 51 صفحه

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "بهترین سایت خرید پروژه، تحقیق و مقاله آماده" می باشد
" فروشگاهی از 4KIA "