بهترین سایت خرید پروژه، تحقیق و مقاله آماده

فروشگاه جامع خرید پروژه و مقاله آماده دانشجویی

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1154
  • بازدید دیروز : 380
  • بازدید کل : 885591

آمار بازدید سایت

پیوند ها

2- پروژه آماده: بررسی و مقایسه روش های دستی و انتقال رزین یا RTM در ساخت کامپوزیتها - 101 صفحه فایل ورد (Word)


2- پروژه آماده: بررسی و مقایسه روش های دستی و انتقال رزین یا RTM در ساخت کامپوزیتها - 101 صفحه فایل ورد (Word)

فهرست مطالب

عنوانصفحه

فصل 1-مقدمه اي بر کامپوزيتها و کاربرد آنها8

1-1-تعريف کامپوزيت8

1-2-تاريخچه کامپوزيتها8

1-3-مزاياي استفاده ازكامپوزيت ها10

1-4-كاربرد کامپوزيتها11

1-5-طبقه بندي کامپوزيتها13

1-5-1-کامپوزيتهاي ذره اي(تقويت شده باذرات14

1-5-2-کامپوزيتهاي ليفي(تقويت شده باالياف)15

1-5-3-پوسته تك لايه:16

1-5-4-پوسته چندلايه:16

1-6-انواع الياف مورداستفاده دركامپوزيت ها17

1-6-1-الياف شيشه:17

1-6-2-الياف كربن18

1-6-3-الياف آراميد (كولار)19

1-6-4-الياف برن (Boron )19

1-6-5-الياف پلي اتيلن19

1-6-6-الياف سراميكي20

1-6-7-الياف فلزي20

1-7-ماتريس هاي پليمري21

1-7-1-ماتريس اپوكسي22

1-7-2-ماتريس پلي استر23

1-7-3-ماتريس فنوليك24

فصل 2-مروری بر روش های ساخت کامپوزیت ها26

2-1-مقدمه26

2-2-لایه گذاری دستی (HAND LAY-UP)31

فصل 3-فرآيند توليد کامپوزيتهاي پليمري بهروش RTM36

3-1-مقدمه36

3-2-تعريف فرآيند RTM39

3-3-تاريخچه فرآيند RTM40

3-4-مزايا و امتيازات فرآيند RTM41

3-5-مواد ماتريس42

3-6-مواد تقويت کننده43

3-7-مروري بر مدلهاي مورد استفاده در تحليل فرآيند RTM46

3-7-1-مدل جريان دارسي براي محيطهاي متخلخل47

3-7-2-نفوذپذيري الياف براساس مدل دارسي49

تعريف نفوذپذيري و تخلخل49

محاسبه تحليلي نسبت تخلخل الياف51

مدل هاي تحليلي محاسبه نفوذپذيري53

عوامل موثر بر نفوذپذيري57

3-7-3-بررسي رفتار فشردگي الياف59

3-7-4-نتايج مربوط به آزمايشهاي فشردگي و نفوذپذيري الياف60

فشردگي پريفورم الياف61

رفتار نفوذپذيري الياف63

3-7-5-تعيين ثابت مدل کازني-کارمن با استفاده از دادههاي مدل نفوذپذيري تواني66

فصل 4-مشتقات RTM72

4-1-مقدمه72

4-2-فرآيندهاي اصلاحي مهم RTM73

4-2-1-فرآيند قالبگيري فشاري با انتقال رزين CRTM73

4-2-2-فرآيند قالبگيري با انتقال رزين به کمک خلاء VARTM74

4-2-3-فرآيند قالبگيري سبک با انتقال رزينLRTM75

4-3-روشهاي تحليل RTM77

4-3-1-روشهاي تحليلي و پاسخ بسته براي جريانهاي ساده78

4-3-2-استفاده از الگوريتمهاي غير محاسباتي بر پايه مدلهاي هندسي78

4-3-3-انجام آزمايش براي شناسايي رفتار فرآيند و تخمين پارامترهاي سيستم79

4-4-تحليل فرآيند RTM اصلاح شده جديد با ابزارهاي انعطافپذير (VARTM)79

4-4-1-پیشگفتار79

4-4-2-يافتن معادلات حاکم بر فرآيند81

فصل 5-نتایج تجربی92

5-1-آزمون ضربه92

5-2-استحکام93

5-3-مقایسه استحکام کششی در نمونه دستی و RTM به کمک خلا []95

5-4-جمعبندی98

فصل 6-مراجع99

 

a. مقدمه

صنعتگران زيادي در ساليان گذشته فرآيند RTM را بعنوان روش توليد قطعات کامپوزيتي آزمايش کرده و بکار گرفتند، اما تنها تعداد کمي از آنها براي مدت زيادي از اين روش استفاده کردند و تقريبا مي­توان گفت هيچکدام از آنها RTM را بعنوان روش انحصاري خود نپذيرفتند.

عواملي چون هزينه­هاي ابزاري و نگهداري قالب، مشکلات چيدن تقويت­کننده­ها درون قالب، عمليات مجدد روي قطعه پس از قالبگيري بعلت وجود حباب يا چسبيدن قطعه به قالب، وجود عيوب و نواقص در مرحله پرشدن، کند بودن روند توليد، بالا بودن قيمت تمام شده و همچنين خسارات وارده طي فرآيند ساخت، باعث مي­شد تا از ديدگاه بسياري از توليدکنندگان، فرآيند RTM فرآيندي با هزينه و حجم توليد متوسط محسوب نشود. اين مشکلات، باعث مي­شدند تا از روش RTM، تنها براي ساخت قطعات ساده و تخت، با ابعاد نسبتا کوچک، استفاده شود.

به همين دليل، از زمان اولين استفاده­هاي صنعتي فرآيند در دهه هفتاد، تا به امروزه اصلاحات زيادي برروي آن انجام شده است.

b. فرآيندهاي اصلاحي مهم RTM

بمنظور حذف معايب و نقايص فرآيند RTM، و بهبود کيفيت قطعات کامپوزيتي توليد شده به اين روش، تا به امروزه، اصلاحات زيادي برروي آن انجام شده است.

با توجه به برطرف شدن معايب فرآيند در روش­هاي جديد و اصلاحي RTM، اعتماد توليدکنندگان به اين روش روزبه­روز بيشتر شده است، بطوريکه امروزه آمارهاي موجود از بکارگيري گسترده اين فرآيند توسط صنعتگران حکايت دارد. در ذيل، برخي از مهمترين اشکال اصلاحي فرآيند RTM، بطور مختصر توضيح داده شده است.

i. فرآيند قالبگيري فشاري با انتقال رزين [1]CRTM

در اين فرآيند، همانند فرآيند RTM الياف پريفورم درون قالب قرار گرفته و رزين به داخل آن تزريق مي­گردد. در يک فرآيند RTM، قالب قبل از شروع تزريق با اعمال نيروي نگهدارنده بطور کامل بسته مي­شود، ولي در فرآيند CRTM، قالب در مرحله تزريق بطور جزئي باز است و هنگامي که مقدار مورد نياز رزين به داخل قالب تزريق شد، قالب با اعمال نيروي خارجي شروع به بسته شدن مي­نمايد. اين کار سبب اعمال فشار به رزين گرديده و موجب مي­شود تا پس از پرشدن تمام قسمت­هاي قالب، مازاد رزين از قالب بيرون رانده شود. اين قسمت از فرآيند، با فرآيندهاي قالبگيري فشاري مشابهت دارد. در شکل ديگري از اين فرآيند، همزمان با شروع عمل تزريق، نيمه دوم قالب بتدريج بسته مي­شود. در اين روش، سرعت بسته شدن چنان تنظيم مي­شود که با پايان يافتن عمل تزريق، قالب نيز بطور کامل بسته شده باشد. اين شکل از فرآيند CRTM، در عمل کمتر مورد توجه قرار مي­گيرد.

مهمترين مزيت اين روش نسبت به فرآيند RTM سنتي اين است که قالبگيري قطعات با کسر حجمي الياف بالاتر را ميسر مي­سازد؛ علاوه براين مدت زمان مرحله پرشدن بطور چشمگيري کاهش مي­يابد. اما هزينه­هاي ابزاري در اين روش نسبتا زياد بوده و علاوه براين، کنترل پارامترهاي مختلف فرآيند پيچيده و مشکل مي­باشد. مشکل ديگر اين روش آن است که احتمال عدم اشباع مناسب الياف و همچنين، تخريب هسته­هاي فومي و پديده فشردگي الياف وجود دارد.

ii. فرآيند قالبگيري با انتقال رزين به کمک خلاء [2]VARTM

پس از ابداع فرآيند قالبگيري با انتقال رزين، RTM، و وجود بعضي مشکلات در اين روش، بويژه در تزريق رزين، يکي از اصلاحاتي که روي اين فرآيند انجام شد بکارگيري خلاء بود. اين فرآيند جديد که اصول کلي آن مشابه فرآيند RTM است، قالبگيري با انتقال رزين به کمک خلاء يا VARTM ناميده مي­شود. در اين فرآيند، يک خلاء نسبي رزين را از داخل لوله تغذيه به داخل قالب مي­کشاند؛ بطوريکه تمام محفظه قالب بطور يکنواخت از رزين پر مي­شود.

از مهمترين مزاياي اين روش نسبت به فرآيند RTM سنتي، فشار تزريق پايين مي­باشد؛ اين مساله امکان استفاده از تجهيزات تزريق ارزان قيمت را در فرآيند RTM ميسر مي­سازد، که مسلماً تأثير مستقيمي بر قيمت تمام شده توليد قطعات کامپوزيتي خواهد گذاشت. علاوه براين، قطعات توليد شده بدين روش از کيفيت بالاتري برخوردار خواهند بود؛ چراکه استفاده از خلاء در مرحله پرشدن، موجب حذف بسياري از عيوب و پديده­هاي نامطلوب، از جمله توليد حباب در جبهه جريان، ايجاد حفره­هاي خشک در تقويت­کننده­ها و شسته شدن الياف مي­گردد. يکي ديگر از برتري­هاي مهم اين روش اصلاحي نسبت به فرآيند RTM سنتي، امکان توليد قطعات کامپوزيتي وسيع با کيفيت مطلوب مي­باشد.

iii. فرآيند قالبگيري سبک با انتقال رزين LRTM

طي ساليان گذشته روش­هاي استاندارد اصلاحي مختلفي از فرآيندهاي قالبگيري رزين پيشنهاد شده است. در اين ميان فرآيند قالبگيري سبک با انتقال رزين، LRTM، مورد توجه خاصي قرار گرفت. چراکه اين روش توانست بسياري از معايب و نقاط ضعف فرآيند RTM را برطرف سازد.

فرآيندي که امروزه تحت عنوان RTM مورد استفاده قرار مي­گيرد، در واقع RTM سبک يا LRTM است که شکل اصلاح شده فرآيندهاي سنتي مي­باشد. اين فرآيند اولين بار حدود 25 سال قبل در بلژيک بکار گرفته شد. در واقع ايده اين فرآيند از روش قالبگيري با انتقال رزين بکمک خلاء يا [3]VARTM گرفته شده است که روشي براي توليد قطعات سبک با به کارگيري خلاء است. مراحل اين فرآيند چنين مي­باشد [29]:

الياف خشک از طاقه بريده شده و پس از شکل دادن در محفظه قالب قرار داده مي­شوند.

پس از آنکه الياف در جاي مناسب خود قرار گرفتند، قالب بسته و محکم مي­شود.

يک خلاء نسبي محفظه داخل قالب را فرا مي­گيرد.

رزين با مقدار مشخص و فشار کم به داخل قالب تزريق مي­شود.

خلاء نسبي رزين را در تمام قالب پخش کرده و تمام الياف به رزين آغشته مي­شوند.

پس از گذشت زمان لازم براي پخت و سخت شدن قطعه، قالب باز شده و قطعه از آن جدا مي­شود.

 

 

[1] Compression Resin Transfer Molding

[2] Vacuum Assisted Resin Transfer Molding

[3] Vacuum Assisted Resin Transfer Molding


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 462

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی + تضمینی روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید همین آلان استخدام شوید و شروع به کار کنید و درآمد کسب نمایید. بدون نیاز به تخصصی خاص، ساده و راحت با ...

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

دانش خانواده و جمعیت - جمعی از نویسندگان - عمومی

«دانش خانواده و جمعیت» دانشگاه پیام نور کامل به همراه تست های رسمی این درس از سال تحصیلی 92 تا سال 96 بازدید کننده گرامی توجه فرمایید قیمت این محصول در اکثر فروشگاه ها با تعداد صفحه های کمتر در حدود 10 هزار تومان است که در وب سایت جزوه سرا با تخفیف تابستانی ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

دانش خانواده و جمعیت - جمعی از نویسندگان - عمومی

«دانش خانواده و جمعیت» دانشگاه پیام نور کامل به همراه تست های رسمی این درس از سال تحصیلی 92 تا سال 96 بازدید کننده گرامی توجه فرمایید قیمت این محصول در اکثر فروشگاه ها با تعداد صفحه های کمتر در حدود 10 هزار تومان است که در وب سایت جزوه سرا با تخفیف تابستانی ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مقاله پرسش مهر 98-97رئیس جمهور

مقاله پرسش مهر 98-97رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 98-97 رئیس جمهور بهترین نمونه پرسش مهر نوزدهم سالتحصیلی 98-1397 دانلود مقاله پرسش مهر 98-97 رئیس جمهور بهترین نمونه پرسش مهر نوزدهم سالتحصیلی 98-1397 با فرمت ورد و قابل ویرایش در 25 صفحه.این مقاله پرسش مهر بسیار کامل و آماده می باشد و محتواتش فهرست وار در زیر ...

پاسخ به پرسش مهر 97رئیس جمهور

پاسخ به پرسش مهر 97رئیس جمهور

دانلود مقاله پاسخ به پرسش مهر 97 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 21 صفحه به صورت کامل و دقیق در رابطه با پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور 98-1397 مقاله پاسخ به پرسش مهر 97 رئیس جمهور بسیار کامل و دقیق و قابل ویرایش و قابل ارائه به صورت مقاله در جشنواره ها و مسابقات آموزش و پرورش ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 22صفحه با موضوع در این بخش می توانید دانلود مقاله پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع را به صورت دقیق و کامل انجام داده و از این فروشگاه خرید کنید. برای دانلود مقاله پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع می توانید ...

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 تالیف منوچهر طباطبایی موتمنی منبع رشته حقوق پیام نور ورودی های 95 به بعد شامل 287 صفحه در قالب فایل pdf طبق لیست حذفیات باب 2 و 3 و 5 مطالعه شود. ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

برنامه بازیابی پیامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست - ورودی های 95 رشته

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست - ورودی های 95 رشته

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست حقوق محیط زیست بین الملل جلد اول منبع ورودی های 95 رشته حقوق پیام نور نوشته حسن مرادی شامل 148 صفحه با فرمت pdf طبق لیست حذفیات فصل های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 9 مطالعه شود. ...

سوال عملی Excel با جواب

سوال عملی Excel با جواب

دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "بهترین سایت خرید پروژه، تحقیق و مقاله آماده" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما